Stäng stäng ikon

Nu är det kris

KRIS DESKTOP. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

KRIS MOBIL. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Läs mer om detta pil höger
Stäng stäng ikon

Störningar i elnätet

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Aliquam et velit dapibus, mattis lectus condimentum, dapibus metus. Pellentesque eu elit lectus.

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Aliquam et velit dapibus, mattis lectus condimentum, dapibus metus. Pellentesque eu elit lectus.

Läs mer

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Ursprungsmärkt el för bostadsrättsföreningar

Vi tycker det är viktigt att våra kunder får information om hur den el de använder produceras och vilken miljöpåverkan den har.

All el vi säljer till kunder köper vi på den nordiska elmarknaden Nord Pool. På Nord Pool säljs och köps merparten av den el som produceras i de nordiska länderna, men även andra länder har möjlighet att handla. Utifrån denna handel bildas en elmix som består av el producerad från förnybara bränslen, fossila bränslen och kärnkraft. Från elmixen köper vi sedan den volym el som ni använder. Energikällor kan tilldelas ursprungsgarantier som ett bevis för hur elen producerats. Ursprungsgarantier kan sedan säljas vidare vilket gör att ni kan köpa spårad el från exempelvis vattenkraft eller vindkraft. De ursprungsgarantier som köps på Nord Pool dras från den totala elmixen och den överblivna mixen får de kunder som inte gjort något aktivt val. När vi redovisar elens ursprung och miljöpåverkan får ni information om den produkt ni köpt och möjlighet att efterfråga el från specifika energikällor.

Ursprunget och miljöpåverkan för vår el under 2017

Diagram som visar miljöpåverkan av vår elförsäljning

  Diagram 1 Diagram 2 Diagram 3
CO-utsläpp, g/kWh 329,2 0,00 112,3
Kärnavfall, g/kWh 0,001158 0,00 0,000395

Diagram 1: Elens ursprung för kunder utan miljötillval
Diagram 2: Elens ursprung för Kraftringens privatkunder samt för våra företagskunder med miljötillval
Diagram 3: Vår samlade elförsäljning

I ovanstående tabell visas information om vilken miljöpåverkan som skett i form av koldioxidutsläpp och kärnbränsleavfall per kilowattimme. Miljödata presenteras baserade på så kallade driftsdata, det vill säga påverkan på miljön under den tid då kraftverken producerar el.

Nedan illustreras några exempel på vilka direkta koldioxidutsläpp du som kund har beroende på om du har eller inte har ett miljötillval baserat på ovanstående koldioxidutsläpp.

 

Koldioxidutsläpp med miljötillval (kg koldioxid

Koldioxidutsläpp utan miljötillval (kg koldioxid)

Lägenhet 
(2 500 kWh/år)
0 823

Villa
(5 000 kWh/år)

0 1 646

Villa elvärme
(20 000 kWh/år)

0 6 584

NOT: Enligt svensk lag ska alla företag som säljer el inom EU informera om elens ursprung och dess miljöpåverkan under närmast föregående kalenderår (EU:s direktiv 2003/54/EC).