Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Elnätsavgifter för företag och bostadsrättsföreningar

Här hittar du våra aktuella elnätsavgifter för dig som har företagsverksamhet eller bostadsrättsförening.

Elnätsavgifter fr.o.m. 2020-05-01
Säkring Abonnemang (kr/mån)
Lägenhet 156 kr
16 A 308 kr
20 A 488 kr
25 A 608 kr
35 A 796 kr
50 A 1 108 kr
63 A 1 384 kr
80 A 1 852 kr
100 A 2 344 kr
125 A 3 084 kr
160 A 3 984 kr
200 A 4 964 kr

Utöver den fasta månadsavgiften tillkommer en elöverföringsavgift och energiskatt. Elöverföringsavgiften är 18 öre/kWh. Energiskatten är för närvarande 36 öre/kWh. Samtliga belopp är exklusive moms.

I abonnemangsavgiften ingår myndighetsavgifterna elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift och elberedskapsavgift.

Tillämpningsbestämmelser

Nätägaren tillhandahåller trefas 400/230 V eller enfas 230 V växelström med normalt 50 perioder per sekund efter fastställda avgifter samt enligt dessa tillämpningsbestämmelser och gällande avtalsvillkor (NÄT 2012 N).

Abonnemangsavgift utgår för varje mätpunkt. Ändring av avgiftsbestämmande säkring/passdel får ske endast av behörig installatör, som erhållit medgivande av nätägaren. Tänk på att det är viktigt att din installatör skickar en s.k. färdiganmälan till oss när ändringen är gjord, ändringen av ditt elnätsabonnemang görs tidigast från det datum då vi fått in färdiganmälan.

Säsongsmässigt betingad ändring av abonnemang och säkring medges ej. Ändring får ske högst en gång under loppet av 12 månader. Som avgiftsbestämmande säkring tillåts trög säkring.