Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Elsäkerhetsanalys

Det är lätt att ta för givet att våra elinstallationer, både i lägenheter och i fastigheter, är säkra. Men statistiken visar att Räddningstjänsten rycker ut till cirka 1 800 elrelaterade bränder, varje år. Orsaken är ofta äldre elinstallationer eller obehörigt installationsarbete. Vid en Elsäkerhetsanalys gör våra kvalificerade elektriker en noggrann genomgång av era installationer.

Elsäkerhetsanalys från Kraftringen – så fungerar det:

Vid en elsäkerhetsanalys gör våra elektriker en noggrann genomgång av era installationer. Detta ingår:

• Omfattande inspektion av era elinstallationer
• Kontrollmätningar av de delar som inte går att inspektera
• Termografering av kritiska punkter
• Sammanställning av eventuella avvikelser

Om vi hittar avvikelser som behöver åtgärdas kan vi även hjälpa till att åtgärda dessa.

Vill ni veta mer? Klicka här för att göra en intresseanmälan!

 

Hur säker är elen i svenska bostäder?

Hösten 2017 initierade Elsäkerhetsverket Projektet Elsäkerhet med syfte att kartlägga elsäkerheten i befintliga svenska bostäder. Bland annat valde man att titta på risker för elbrand och elolyckor i bostäder, med huvudfokus på fasta elinstallationer. I december 2019 presenterades Slutrapporten - Elsäkerhet i bostäder och den visar på att det finns mycket att arbeta vidare med för att öka elsäkerheten i bostäder.


Några risker kopplade till elsäkerhet enligt rapporten:

  • Räddningstjänsten rycker ut till cirka 1 800 elrelaterade bränder varje år.
  • Varje år skadas drygt 800 personer i bostäder så pass allvarligt av en elolycka att de måste uppsöka en akutmottagning.
  • Villa/radhus drabbas i genomsnitt av dubbelt så många bränder i fasta installationer som i flerbostadshus. Dessa bränder är dessutom vanligare i äldre bostäder.
  • Jämför man […] med flerbostadshus byggda 1980 eller senare är risken för bränder i villa/radhus byggda före 1940 fyra gånger så hög.

Källa: Elsäkerhetsverkets rapport. Elsäkerhet i bostäder 2019


Se till att välja en auktoriserad leverantör

Elsäkerhetsverket är en statlig tillsynsmyndighet med uppdrag att arbeta för hög elsäkerhet. Sedan några år finns det också en Elsäkerhetslag som gör det enkelt för dig som konsument att kolla upp om företaget du tänkt anlita har rätt kompetens. Kollen gör man enkelt via den kostnadsfria e-tjänsten ”Kolla elföretaget”. Vi på Kraftringen är auktoriserade, och i de fall vi anlitar leverantörer är dessa också registrerade.