Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Kyla till bostadsrättsföreningar

Är du i behov av ett mer behagligt inomhusklimat eller kyla i tillverkningsprocessen? Kraftringen erbjuder olika lösningar för kyla, både fjärrkyla och individuella lösningar för företag. Har du behovet, har vi lösningen!

Kylan är 100 % fossilfri

Vi hjälper våra kunder att få ett behagligt inomhusklimat och kyla ner viktig utrustning till forskning och tillverkning. Vår kyla produceras med 100 % förnybar eller återvunnen energi vilket ger dig som fastighetsägare goda förutsättningar att miljöklassa din byggnad. Vi erbjuder både komfortkyla och processkyla och diskuterar gärna möjligheten att ansluta era fastigheter till fjärrkylanätet. Vi bygger ut nätet i takt med växande efterfrågan så att fler kan dra nytta av den smarta lösningen. Finns det inte möjlighet att ansluta just din fastighet till fjärrkylanätet så erbjuder vi andra typer av lösningar som passar ditt behov.

Fördelarna med fjärrkyla

Läs mer om fjärrkyla pil höger

100 % förnybar kyla

Fjärrkylan har många miljöfördelar

Läs mer om våra miljönyckeltal pil höger pil höger

Tryggt och bekvämt

Du får ett behagligt inomhusklimat och vi sköter produktionen och distributionen av kylan

Miljöklassning av byggnad

Vår fjärrkylas miljöegenskaper ger dig som kund goda förutsättningar om du vill miljöklassa din fastighet

Så fungerar fjärrkylan

Fjärrkyla fungerar precis som fjärrvärme, fast tvärtom. Vi cirkulerar nedkylt vatten i vårt fjärrkylanät till era fastigheter. Allt ni behöver är en tyst och diskret värmeväxlare som flyttar över kylan i vårt vatten till ert system och därefter skapar ett behagligt inomhusklimat hos er eller kyler er industriprocess . Med fjärrkyla slipper du också att ha en kylanläggning som kräver kommersiella köldmedier i din fastighet.

Det kalla vattnet kommer från en stor, central kylanläggning och produceras främst med hjälp av värmepumpar och en absorptionskylmaskin. Den överskottsvärmen som värmepumparna ger upphov till vid kylaproduktionen används för att värma fjärrvärmenätet. Detta är både energieffektivt och miljösmart. Absorptionskylmaskinen drivs av vår fossilfria fjärrvärme istället för el. Det är klokt eftersom elen då kan användas till något annat där det finns större behov för den.

Vill du ha hjälp med att hitta rätt lösning för din verksamhets kylbehov?