Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Fjärrvärmepris

Priset på fjärrvärme är fortsatt stabilt. Kraftringen har länge genomfört stora satsningar på vår fjärrvärmeproduktion, både för att kontinuerligt minska fjärrvärmens redan låga miljöpåverkan och för att effektivisera produktionen för att kunna fortsätta erbjuda konkurrenskraftiga priser.

De senaste fem åren har vi kunnat se tydliga resultat av det arbetet. Dels är all värme vi levererar från och med våren 2018 producerad med enbart fossilfria bränslen, dels har fjärrvärmepriset stabiliserats.

2016 var priset oförändrat från föregående år och 2017 genomfördes en genomsnittlig sänkning av fjärrvärmepriset på 2,5 %. Detta pris låg sedan kvar även 2018. De tre senaste åren har vi haft årliga prisjusteringar på ca 1 %, ökningar som främst beror på ökade bränslekostnader.

 

Fjärrvärmepriser 2022
Prisgrupp företag 
(flerbostadshus, lokaler, samfälligheter)

Energipris
Vinterpris för perioden november-mars   570 kr/MWh
Vårpris för perioden april-maj   425 kr/MWh
Sommarpris för perioden juni-augusti   280 kr/MWh
Höstpris för perioden september-oktober   425 kr/MWh
Effektavgift
Prisgrupp 2 < D <= 100 kW 933 kr/kW
Prisgrupp 3 < D <= 650 kW 898 kr/kW
Prisgrupp 4 < D <= 1 000 kW 861 kr/kW
Prisgrupp 5 D > 1000 kW   826 kr/kW

D=debiteringseffekt.
Flödesavgift - grundavgift per kubikmeter fjärrvärmevatten 7,60 kronor. Denna räknas ner med en korrigeringsfaktor som beror av temperaturen på det levererade fjärrvärmevattnet. Samtliga priser ovan är exklusive moms och inkluderar inte anslutningsavgiften. Priserna gäller från och med den 1 januari 2022 och tills vidare. Denna prislista är avsedd för företag, bostadsrättföreningar, lokaler m.m.

 

Fjärrvärmepriser 2021
Prisgrupp företag 
(flerbostadshus, lokaler, samfälligheter)

Energipris
Vinterpris för perioden december-februari   649 kr/MWh
Vårpris för perioden mars-april   475 kr/MWh
Sommarpris för perioden maj-september   350 kr/MWh
Höstpris för perioden oktober-november   475 kr/MWh
Effektavgift
Prisgrupp 2 < D <= 100 kW 933 kr/kW
Prisgrupp 3 < D <= 650 kW 898 kr/kW
Prisgrupp 4 < D <= 1 000 kW 861 kr/kW
Prisgrupp 5 D > 1000 kW   826 kr/kW

D=debiteringseffekt. Flödesavgift - per kubikmeter fjärrvärmevatten 3,50 kronor. Samtliga priser ovan är exklusive moms och inkluderar inte anslutningsavgiften. Priserna gäller från och med den 1 januari 2021 och tills vidare. Denna prislista är avsedd för företag, bostadsrättföreningar, lokaler m.m.

Jämförpriser

I tabellen nedan kan ni jämföra priset som är beräknat utifrån fyra typkunders användning enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter. Årskostnaden är baserad på årets normalprislista. 

Prisjämförelse 2022
Prisgrupp företag
(flerbostadshus, lokaler, samfälligheter)

Årlig användning (MWh) Total kostnad 
per år (kr)
Fast kostnad
per år (kr)
Rörlig kostnad 
per år (kr)
80 MWh 77 276 23 654 53 622
193 MWh 186 429 57 065 129 364
500 MWh 482 974 147 836 335 138
1 000 MWh 957 870 287 673 670 197

Samtliga jämförpriser är inklusive moms och inkluderar inte anslutningsavgift. Priserna gäller från och med den 1 januari 2022 och tills vidare.

Prisjämförelse 2021
Prisgrupp företag
(flerbostadshus, lokaler, samfälligheter)

Årlig användning (MWh) Total kostnad 
per år (kr)
Fast kostnad
per år (kr)
Rörlig kostnad 
per år (kr)
80 MWh 76 511 23 654 52 857
193 MWh 184 583 57 065 127 518
500 MWh 478 192 147 836 330 356
1 000 MWh 948 386 287 673 660 713

Samtliga jämförpriser är inklusive moms och inkluderar inte anslutningsavgift. Priserna gäller från och med den 1 januari 2021 till 31 december 2021.

Prisets konstruktion

Fjärrvärmepriset består av tre delar - energipris, effektavgift och flödesavgift.

Energipris/Energiavgift

Energipriset beror på vad produktionskostnaden för en tillkommande MWh fjärrvärme är, det vill säga hur mycket det kostar att tillverka ytterligare en MWh fjärrvärme utöver den värme som redan produceras av värmeverket. Det kallas också för marginalkostnaden. Det är kostnaden för de olika bränslena som till största delen påverkar produktionskostnaden.

Effektavgift

Effektavgiften finns till för att kompensera för de kostnader som orsakas av toppar i effektuttaget (användningen) i fjärrvärmenätet. Debiteringseffekten beräknas genom att summan av januaris och februaris förbrukning (normalårskorrigerad) delat med antalet timmar under januari och februari (1 416 timmar).

Flödesavgift

Flödesavgiften beräknas genom att mäta hur mycket fjärrvärmevatten som passerar genom fjärrvärmeväxlaren. Ju bättre anläggning ni har, desto mindre vatten behöver passera genom värmeväxlaren för att ge värme, och då blir också flödesavgiften lägre. Håller ni anläggningen i bra skick och ger den regelbunden service kan ni sänka energikostnaden, och får dessutom en anläggning som orsakar färre driftstörningar.

Differentierad prissättning

Prissättningen mellan privatpersoner och företag och bostadsrättsföreningar skiljer sig åt. Det beror på att företagens och bostadsrättsföreningar värmeanvändning har större påverkan på balansen i fjärrvärmenätet eftersom deras anläggningar oftast är mycket större. Vi ställer därför högre krav på att företagens och bostadsrättsföreningar anläggningar fungerar så effektivt och så bra som möjligt för att de inte ska påverka balansen negativt i fjärrvärmenätet. Även om vi har många hushåll med fjärrvärmeväxlare i vårt fjärrvärmenät använder privatpersoner mindre värme i jämförelse med företagen.

Anslutningsavgift

Hur mycket anslutningsavgiften blir för just er fjärrvärmeanläggning beror på hur mycket material som används vid anslutningen och hur mycket grävning som behövs göras för att skapa en fjärrvärmeanslutning till er fastighet.