Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Se energiprisernas utveckling - med vårt månadsbrev för mars 2021

Vad händer på energimarknaden? Vilken utveckling kommer den ha? Vad påverkar priserna på el och gas? I vårt månadsbrev sammanfattar vi energipriserna och dess påverkas av både väder och politiska beslut i omvärlden. Längst ner hittar du även tidigare månadsbrev.

Spotpriser

Systemspotpriset föll under mars månad och låg i snitt på 34,19 EUR/MWh vilket var 12,65 EUR lägre än under februari månad. Prisområdesskillnaderna var stundtals höga, upp mot 20 EUR i SE4, drivet av överföringsproblem och avsaknad av vindkraftsproduktion. Månadsmedelpriset i SE1 och SE2 landade under systempriset på 25,03 EUR/MWh (-18,22), SE3 på 36,17 EUR/MWh (-16,98) och SE4 betydligt högre på 45,13 EUR/MWh (-8,69).

Elterminer

De nordiska elterminerna steg under månaden med stöd från starka bränsle- och CO2-priser såväl som tyska elpriser, men även vädernormaliseringen i form av mindre nederbördsöverskott i början av månaden hade en prisdrivande påverkan. Den sista handelsdagen i mars stängde Q2-2021 på 29,1 EUR/MWh (+5,45) och år 2022 på 26,05 EUR/MWh (+0,55). Prisskillnaden mot motsvarande tyska elterminer har varit fortsatt extremt stor under månaden.

Väder och hydrologi

Mars månad bjöd på för årstiden milt väder framförallt i början och i slutet av månaden, då medeltemperaturen låg mellan 4 och 6 grader över normalt. Det slogs även värmerekord för mars i sydöstra Sverige med temperaturer upp mot 20 grader. Medeltemperaturen för månaden landade på +2,5 grader över normalt. Även nederbördsenergierna var störst i början och slutet av månaden men låg sammantaget runt normala nivåer (+0,2 TWh). Periodvis var det blåsigt, inte minst i fjällen vilket genererade bra vindkraftsproduktion i norra Sverige. Den hydrologiska balansen i Norden låg i slutet av månaden på ca 5,5TWh (+0,3) över normal nivå.

Övrigt utbud samt efterfrågan

Kärnkraftstillgängligheten har varit god och legat runt 100% under hela månaden.

Utsläppsrätter

Priset på utsläppsrättsrätter för Dec-21 ökade från 37,28 EUR till 42,55 EUR/t och handlades som högst på 43,77 EUR/t den 18 mars. En förklaring till de stigande priserna är ett kraftigt ökande inflöde av kapital från investeringsfonder.

Den 31 mars var sista dagen att deklarera utsläppen för 2020 och preliminära siffror indikerar en utsläppsminskning på 12,6% i jämförelse med 2019. Både pandemin och utbyggnaden av förnybar elproduktion ligger bakom minskningen. EU-kommissionen kommer att redovisa en mer komplett rapport om utsläppen den 15 april.

Kolmarknaden

Den kinesiska ekonomin har fortsatt att utvecklas starkt och efterfrågan på kol ligger därmed kvar på en hög nivå där. Australien utsattes för stora nederbördsmängder under andra halvan av mars vilket ledde till stora utbudsstörningar för kolbrytningen samt exporten av kol. Prismässigt har detta påverkat även priserna i Europa som har haft en stigande trend under i princip hela månaden. Det europeiska kolpriset för år 2022 stängde vid utgången av månaden på 72,15 USD/ton (+3,45).

Gasmarknaden

Det blev fortsatt kallare än normala temperaturer på kontinenten under mars månad, vilket gav stöd åt gaspriserna som vände uppåt igen. Uppgången blev kraftiga i de korta kontrakten men även år 2022 gick upp (+1,5 EUR/MWh), med stöd även från prisuppgångar på utsläppsrättsmarknaden, vilket ökar gasens konkurrenskraft i förhållande till kol. LNG-importen ökade till den högsta nivån sedan april 2020. Gaslagren i nordvästra Europa nådde som lägst fyllnadsgraden 23% i slutet av mars för att sedan öka, då uttag ersattes med injektioner.

Elcertifikatmarknaden

Priserna på elcertifikat gick sidledes och mars-22-kontraktet stängde på 2,80 SEK.

Energimyndigheten och NVE redovisade i sin månadsrapport att det under februari månad driftsatts anläggningar med en normalårsproduktion om 0,34 TWh vilket innebär att det nu endast återstår 0,15 TWh till målet om 46,4 TWh. Man kan även utläsa i rapporten att just 0,15 TWh är driftsatta och är ”under behandling” av myndigheterna.

Tilldelningen för februari månad blev knappt 4,5 miljoner certifikat. Modity uppskattar att ”balansen” nu ligger med ett överskott på ca +8 TWh och att den kommer att fortsätta att förbättras till dryga 20 TWh fram till nästa årsskifte. Vi ser framför oss enbart mycket små prisrörelser för en lång tid framöver.

Ansvarsfriskrivning: Nyhetsbrevet har producerats av Modity Energy Trading AB. Informationen är rapporterad i god tro och speglar de aktuella åsikterna hos medarbetarna. Åsikterna kan ändras utan varsel. Vi tar inget ansvar för handlingar baserade på vår information och vi uppmuntrar våra kunder att kontakta oss för att bekräfta tillförlitligheten och få den mest aktuella informationen. 

Vill du veta mer? Kontakta oss så berättar vi mer!