Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Se energiprisernas utveckling - med vårt månadsbrev för november 2020

Vad händer med marknaden? Vilken utveckling kommer den ha? Vad påverkar priserna på el och gas? I vårt månadsbrev sammanfattar vi energipriserna och dess påverkas av både väder och politiska beslut i omvärlden. Längst ner hittar du även tidigare månadsbrev.

Spotpriser

Låg last i förbrukningsområdet, ett rejält nederbördsöverskott och goda vindförhållanden har pressat ner systempriset rejält under november månad. Som lägst låg spotpriset (dygnsmedel) på 1,29 EUR/MWh den 21 november. Månadsmedlet landade till slut på 6,32 EUR/MWh (-8,32) vilket är en extremt låg nivå för att vara november månad. Det har varit fortsatt höga prisområdesskillnader till följd av överföringsbegränsningar från NO1 till SE3 och inom Sverige samt låg kärnkraftstillgänglighet. I SE1 och SE2 blev månadsmedelpriset 6,47 EUR/MWh (-14,13), SE3 låg på 23,64 EUR/MWh (+1,5) och SE4 på 34,60 EUR/MWh (+8,33).

Elterminer

Stora nederbördsleveranser i mitten av månaden, en stärkt hydrologisk balans och låga spotpriser pressade ner både närmsta kvartalet och året till drygt 11 EUR/MWh den 20:e november. Efterhand som mer normala väderprognoser rullade in och bränsle- och CO2-marknaden stärktes vände också den nedåtgående pristrenden. Marknaden återhämtade sig och den sista handelsdagen i november stängde elterminerna på i princip samma nivåer som i slutet av oktober, Q1-2021 på 21,25 EUR/MWh (-0,05) och år 2021 på 18,70 EUR/MWh (-0,10).

Väder och hydrologi

I Norden levererades ca 8 TWh nederbördsöverskott och förbrukningstemperaturen landade på runt +4 grader över normalt i november månad. Vinden bidrog med en produktion 25% över normala nivåer i Norden varav norra delarna fick det mesta av överskottet. Det milda vädret bidrog med snösmältning och för årstiden höga tillrinningar och överskottet i den hydrologiska balansen i Norden ökade till +24,1 i slutet av månaden.

Övrigt utbud samt efterfrågan

Kärnkraftstillgängligheten i Norden har legat runt 70 till 80% under månaden. Generatorproblem, förlängda revisioner och låga spotpriser har bidragit till sämre tillgänglighet än normalt. Dessutom pågår nedrampningen av Ringhals 1 (1063 MW) inför att reaktorn ska tas ur drift vid årsskiftet 2020/21.

Utsläppsrätter

Det blev en stark prisutveckling av de europeiska utsläppsrätterna under november månad. Marknaden har korrelerat starkt med de globala aktiemarknaderna där presidentvalet i USA och positiva vaccinframgångar bidragit till börsrekord. Dec-2020 kontraktet har under månaden stigit från 23,6 EUR/ton till 29,3 EUR/ton. Även kallare väder på kontinenten i slutet av månaden och nyheter om ett längre auktionsuppehåll i december till januari har bidragit till prisuppgången.

Kolmarknaden

Det europeiska kolpriset för 2021 avslutade månaden mycket starkt och stängningspriset landade på 61,55 USD/ton (+7,05). Med stöd från hög tillväxt och positiva ekonomiska indikatorer har kolpriset i Kina för 2021 stigit till nästan 100 USD/ton, vilket har satt igång spekulationer om att myndigheterna kommer att lätta på sina importrestriktioner av kol, vilket i sin tur har pressat upp kolpriserna i resten av världen. Även kallare väder i Europa gav stöd åt priserna i slutet av månaden.

Gasmarknaden

Det blev en riktningslös första halva av november, när marknaden slets mellan stöd i form av prisuppgångar på utsläppsrätts- och oljemarknaden samt motstånd bestående av mild temperatur och hög LNG-import. Först den 19-20:e november, i samband med nedstängningar i Europa, föll marknaden ordentligt p.g.a. den goda fundamentan. Uppgångar präglade den sista veckan tack vare kallt, vindfattigt väder, såväl som vaccinframgångar, som ökar gasefterfrågan på kort respektive lång sikt.

Elcertifikatmarknaden

Priserna på elcertifikat fortsatte att falla under november och kontraktet mars 2021 gick ned till 2,65 SEK (-3,1), vilket är under de 5 SEK vi varnade för i februari. Den 11e november fattade Riksdagen beslut om stoppregel som innebär att:

  • Nya kvoter skall beräknas fram till 2035 och redovisas senast den 3e december (Sverige flyttar fram 90 TWh för perioden 2035-2045 till åren 2024-2035)
  • Elcertifikatsystemet avslutas helt vid utgången av 2035
  • Elcertifikat får ej tilldelas i anläggningar som tas i drift efter utgången av 2021
  • Det svenska stoppdatumet SKALL flyttas fram till 31 dec 2023, eller det datum som Sverige och Norge bestämmer, om inte minst 46,4 TWh normalårsproduktion av förnybar el har godkänts för tilldelning av elcertifikat innan utgången av mars 2021.

Tilldelningen för oktober månad blev knappt 4,1 miljoner certifikat vilket var i linje med förväntningarna. Modity uppskattar att ”balansen” nu ligger med ett överskott på nästan 6 TWh och att det kommer att öka till ca 7 TWh till årsskiftet.

Ansvarsfriskrivning: Nyhetsbrevet har producerats av Modity Energy Trading AB. Informationen är rapporterad i god tro och speglar de aktuella åsikterna hos medarbetarna. Åsikterna kan ändras utan varsel. Vi tar inget ansvar för handlingar baserade på vår information och vi uppmuntrar våra kunder att kontakta oss för att bekräfta tillförlitligheten och få den mest aktuella informationen. 

Vill du veta mer? Kontakta oss så berättar vi mer!