Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Se energiprisernas utveckling - med vårt månadsbrev för januari 2021

Nu börjar ett nytt år. Hur avslutade vi 2020 och hur ser prognoserna ut för 2021?
Vad händer med marknaden? Vilken utveckling kommer den ha? Vad påverkar priserna på el och gas? I vårt månadsbrev sammanfattar vi energipriserna och dess påverkas av både väder och politiska beslut i omvärlden. Längst ner hittar du även tidigare månadsbrev.

Spotpriser

Systemspotpriset steg kraftigt under månaden i takt med att det hydrologiska överskottet minskade och vinden uteblev. Månadsmedlet för januari blev 45,81 EUR/MWh (+25,72). I SE1 och SE2 blev månadsmedelpriset 44,65 EUR/MWh (+26,56), SE3 låg på 48,60 EUR/MWh (+17,64) och SE4 på 49,76 EUR/MWh (+12,44).

Elterminer

Även de nordiska elterminerna steg rejält under månaden med stöd från torra och kalla väderprognoser samt en försämrad hydrologisk balans vilket minskat risken för låga spotpriser. Även styrkan i CO2 och bränslemarknaderna samt en stor prisskillnad mot motsvarande tyska elterminer bidrog till prisuppgången. Den sista handelsdagen i januari stängde Q2-2021 på 32,50 EUR/MWh (+11,1) och år 2022 på 26,90 EUR/MWh (+0,90).

Väder och hydrologi

Under januari månad drog flera intensiva snöfall in över Sverige. I magasinsområdena var det däremot torrt, vilket medförde att nederbördsenergin landade på 7 TWh lägre än normalt. I kombination med en hög vattenkraftsproduktion resulterade detta i en kraftigt försvagad hydrologisk balans som nu snabbt närmar sig mer normala nivåer. Överskottet i Norden låg mot slutet av januari på +10 TWh, vilket är en minskning med drygt 10 TWh sedan årsskiftet. Förbrukningstemperaturen låg i snitt på -2,3 grader vilket för årstiden är 0,8 grader över normalt och vindenergin bidrog med 70% av normal produktion i Norden.

Övrigt utbud samt efterfrågan

Kärnkraftstillgängligheten i Norden har legat mellan 90 och 100%. Forsmark 1 har under en period kört med reducerad kapacitet på grund av generatorproblem.

Utsläppsrätter

Priset på den europeiska utsläppsrättsmarknaden steg upp mot nya rekordnivåer i januari och Dec-2021-kontraktet noterades som högst över 35 EUR/ton. Marknaden var volatil och handlades mellan 32,6 och 35 EUR/ton. Auktionerna återupptogs den sista handelsdagen i januari efter ett sex veckor långt uppehåll, vilket stramat åt utbudet på marknaden. Oro för kallt väder i Europa har även bidragit till styrkan i marknaden. Den 1 januari 2021 inleddes marknadens fjärde handelsperiod, en period som varar fram till år 2030. Under denna period väntas en mer åtstramad marknad efterhand, som är anpassad efter mer ambitiösa klimatmål.

Kolmarknaden

Under januari var kolmarknaden mycket volatil med handel mellan 66,5 och 74,25 USD/ton. Månadsrörelsen blev däremot sidledes och stängningspriset för år 2022 blev 69,6 USD/ton (-0,5). Kolefterfrågan i Kina är fortsatt hög vilket har resulterat i betydligt högre priser där jämfört med i Europa. I Europa har det varit mycket fokus på väderprognoser där kallare prognoser snabbt har lett till stigande priser och vice versa.

Gasmarknaden

Januari månad började med en prisuppgång, som kulminerade den 12:e med marknadens mest volatila dag genom tiderna för ett månadskontrakt då februari steg från 22,2 EUR/MWh på morgonen till 28,8 som högst under dagen. Orsaken var slagiga väderprognoser på kontinenten, och redan dagen efter gick februari ned till 21,5 EUR/MWh. Därefter blev det en mer sidledes prisutveckling för terminerna. Kallt väder kombinerat med minskad LNG-import har tärt på gaslagren i nordvästra Europa under månaden, där fyllnadsgraden nu ligger hela 38% lägre än i fjol.

Elcertifikatmarknaden

Priserna på elcertifikat handlades på i stort sett oförändrade nivåer under januari där mars-21 kontraktet stängde på 2,25 SEK. Enligt siffror från Energimyndigheten togs ytterligare 0,92 TWh i drift i december. Det är dock tveksamt om de 2,3 TWh som saknas för att uppnå målet om 46,4 TWh hinner tas i drift innan utgången av mars, vilket innebär att det svenska systemet förlängs till utgången av 2023.

Tilldelningen för december månad blev lägre än vad vi väntat, ca 4,2 miljoner certifikat. Modity uppskattar att ”balansen” nu ligger med ett överskott på ca +7,5 TWh och att den kommer att fortsätta att förbättras till ca +22,5 TWh fram till nästa årsskifte.

Ansvarsfriskrivning: Nyhetsbrevet har producerats av Modity Energy Trading AB. Informationen är rapporterad i god tro och speglar de aktuella åsikterna hos medarbetarna. Åsikterna kan ändras utan varsel. Vi tar inget ansvar för handlingar baserade på vår information och vi uppmuntrar våra kunder att kontakta oss för att bekräfta tillförlitligheten och få den mest aktuella informationen. 

Vill du veta mer? Kontakta oss så berättar vi mer!