Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Se energiprisernas utveckling - med vårt månadsbrev för december 2020

Vad händer med marknaden? Vilken utveckling kommer den ha? Vad påverkar priserna på el och gas? I vårt månadsbrev sammanfattar vi energipriserna och dess påverkas av både väder och politiska beslut i omvärlden. Längst ner hittar du även tidigare månadsbrev.

Spotpriser

Normaliserade vind- och nederbördsförhållanden i december månad bidrog till att systempriset steg och månadsmedlet landande till slut på 20,09 EUR/MWh (+13,77). Överföringskapaciteterna och kärnkraftstillgängligheten har fortsatt ställa till det för såväl spotpriset som prisområdena, framförallt under månadens inledande veckor. I SE1 och SE2 blev månadsmedelpriset 18,09 EUR/MWh (+11,62), SE3 låg på 30,96 EUR/MWh (+7,32) och SE4 på 37,32 EUR/MWh (+2,72). Modity bedömer att spotpriset kommer stiga i januari med en vintrigare och mer högtrycksbetonad väderbild.

Elterminer

De nordiska elterminerna steg framförallt under slutet av december med torrare och kallare väderutsikter, högre spotpriser och med stöd av de tyska frontterminerna – som också stigit till följd av kallare väder och uppgång i bränsle- och CO2 marknaden. Den sista handelsdagen för året stängde Q1-2021 på 21,4 EUR/MWh (+0,15) och år 2021 på 26 EUR/MWh (+7,30).

Väder och hydrologi

December månad bjöd på mycket milt och solfattigt väder i Norden, framförallt under de inledande veckorna. Förbrukningstemperaturen över dygnet låg +8 grader över normalt som mest den 20:de december och i snitt låg temperaturen +4,1 grader över normala nivåer under månaden. Nederbördsenergin landade runt normala nivåer. Det hydrologiska överskottet i Norden minskade med någon TWh och mot slutet av månaden låg balansen på +22,5 TWh. Utfallet för vinden i Norden blev lägre än förväntat. Vindenergin bidrog med ca 98% av normalt i december varav ca 82% i Sverige.

Övrigt utbud samt efterfrågan

Ringhals 1 stängdes som planerat på nyårsaftons kväll efter 45 år i kommersiell drift och 220 TWh producerad el. Kärnkraftstillgängligheten i Norden har annars varierat mellan 65 till 90% under månaden med bland annat generator- och bränsleproblem i Ringhals 4, Forsmark 1, Forsmark 2 samt Olkiluoto 2.

Utsläppsrätter

Styrkan i den europeiska utsläppsrättsmarknaden höll i sig under december månad och priset steg till rekordhöga 32,72 EUR/ton (+ 3,82 EUR). Marknaden fick stöd från kalla väderutsikter i Europa med högre efterfrågan på termisk kraftproduktion, det föreslagna åtstramade utsläppsminskningsmålet på 55%, det längre auktionsuppehållet från mitten av december till slutet av januari samt optimismen på världens finansmarknader. I mitten av december ersattes referenskontraktet Dec-2020 av Dec-2021.

Kolmarknaden

Det blev ett rejält rally på kolmarknaden även under december och stängningspriset för europeiskt kol för 2021 landade på runt 70 USD/ton (+9). En stark återhämtning i den kinesiska ekonomin i kombination med kallt väder i Kina har skapat en hög kolefterfrågan i slutet av 2020 och när det slutligen blev lite kallare även över den europeiska kontinenten gav det extra skjuts även för de europeiska priserna.

Gasmarknaden

Att kylan kom redan i november på kontinenten och i Storbritannien fick konsekvenser på gasmarknaden i form av minskade gaslager och utökad priskontroll. Med stöd från en stark utsläppsrättsmarknad och övriga bränslen, kombinerat med ett fortsatt kallt väderläge, gick priset på gasmarknaden upp under december månad, särskilt för Q1-21. Under relativt tunn handel handlades priserna upp ytterligare under julledigheten, baserat på högtrycksdominerade väderprognoser och indikationer på SSW, och både Q1-21 och år 2021 stängde på årshögstanivåer.

Elcertifikatmarknaden

Priserna på elcertifikat handlades på i stort sett oförändrade nivåer under december efter ännu ett mycket svagt år där spotpriset föll från 48 SEK till 2 SEK. Tilldelningen för november månad som var en mycket vindrik månad blev ca 5,4 miljoner certifikat vilket var nära rekordmånaden januari 2020. Modity uppskattar att ”balansen” nu ligger med ett överskott på ca +7,7 TWh och att den kommer att fortsätta att förbättras till ca +23 TWh fram till nästa årsskifte.

Ansvarsfriskrivning: Nyhetsbrevet har producerats av Modity Energy Trading AB. Informationen är rapporterad i god tro och speglar de aktuella åsikterna hos medarbetarna. Åsikterna kan ändras utan varsel. Vi tar inget ansvar för handlingar baserade på vår information och vi uppmuntrar våra kunder att kontakta oss för att bekräfta tillförlitligheten och få den mest aktuella informationen. 

Vill du veta mer? Kontakta oss så berättar vi mer!