Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Se energiprisernas utveckling - med vårt månadsbrev för april 2021

Vad händer på energimarknaden? Vilken utveckling kommer den ha? Vad påverkar priserna på el och gas? I vårt månadsbrev sammanfattar vi energipriserna och dess påverkas av både väder och politiska beslut i omvärlden. Längst ner hittar du även tidigare månadsbrev.

Spotpriser

Medelsystemspotpriset steg under april månad till 37,86 EUR/MWh (+3,65). Det är en betydlig högre nivå jämfört med motsvarande period förra året då systempriset i snitt låg på 5,26 EUR/MWh, bland annat till följd av den då extremt goda energibalansen i Norden. En mycket hög vindkrafts- och till viss del vattenkraftsproduktion samt låg last under annandag påsk (5:e april) orsakade årets första negativa priser under fem nattimmar i alla svenska prisområden. Prisområdesskillnaderna inom Sverige minskade något under april månad. Månadsmedelpriset i SE1 steg till 26,44 EUR/MWh (+1,41) och till 26,36 EUR/MWh (+1,33) i SE2. I SE3 gick priset ned till 33,12 EUR/MWh (-3,05) och SE4 till 42,46 EUR/MWh (-2,67).

Elterminer

De nordiska elterminerna steg svagt under april månad drivet av en torrare väderutveckling, högre spot- och bränslepriser samt en extrem styrka på utsläppsrättsmarknaden. Den sista handelsdagen i april stängde Q3-2021 på 28,8 EUR/MWh (+0,8) och år 2022 på 29 EUR/MWh (+3). Prisskillnaden mot motsvarande tyska elterminer har fortsatt vara extremt stor under månaden.

Väder och hydrologi

Månaden bjöd på typiskt aprilväder med snöbyar och hagelskurar som följdes upp av solsken. Nord-nordvästliga kalla vindar dominerade väderläget över Skandinavien i början och slutet av månaden. Däremellan växte ett högtryck in med varmt och soligt väder. Förbrukningstemperaturen låg under april månad i snitt 0,8 grader under normalt trots en rejäl topp i mitten av månaden. Nederbördsenergin låg runt normalt (-0,3 TWh) för månaden, med ett överskott i början av månaden. Det var stundtals blåsigt väder vilket bidrog till ett vindkraftsöverskott på drygt 15% under april månad. Det kylslagna vädret i slutet av månaden bromsade in tillrinningarna. Fyllnadsgraden i magasinen är fortsatt god men överskottet i den hydrologiska balansen har minskat under april och låg i slutet av månaden på +2,3 TWh (-3,4).

Övrigt utbud samt efterfrågan

Enligt plan inleddes revisionssäsongen i slutet av april och först ut var Olkiluoto 1 i Finland med start den 25 april följt av Forsmark 2 den 2 maj. Kärnkraftstillgängligheten sjönk därmed mot slutet av månaden från 100% till 90%.

Utsläppsrätter

Priset på utsläppsrättsrätter fortsatte att rusa under april månad där priset för DEC21-kontraktet steg från 42,55 till 48,84 EUR/ton, bland annat eftersom nytt spekulativt kapital har fortsatt att strömma in på marknaden. Under månaden diskuterades på EU-nivå hur stor del av utsläppsminskningen på 55% som skall läggas på handelssystemet för utsläppsrätter. Vidare förbereds även en gränsskatt för koldioxid (CBAM = Carbon Border Adjustment Mechanism) baserat på ett separat system som förhoppningsvis kan träda i kraft fr.o.m. 1 januari 2023.

Med tanke på omfattningen av spekulativt kapital samt de kraftiga prisuppgångarna förväntar vi oss fortsatta stora prisrörelser framöver.

Kolmarknaden

Den starka trenden har fortsatt och det europeiska kolpriset för år 2022 stängde vid utgången av april på 76,1 USD/ton (+3,95). Precis som tidigare är det framförallt den asiatiska marknaden som har drivit upp priset. Trots stor spridning av Covid-19 i Indien var kolefterfrågan i mars den högsta sedan 2018 och låga kollagennivåer borgar för hög efterfrågan även framöver. Kina bidrar också med styrka, bland annat steg maj-terminen till hela 155 USD/ton i slutet av månaden!

Gasmarknaden

En vecka in i april byttes injektionerna i gaslagren mot fortsatta uttag då temperaturen återigen gick under det normala och först runt den 20:e april återgick lagren till nettoinjektioner. Detta trots att LNG-importen var den högsta sedan november 2019 på månadsbasis. Kallt väder och kraftiga prisuppgångar på andra bränslen och utsläppsrätter medförde kraftiga prisuppgångar även på gasmarknaden, främst i den korta delen av FW-kurvan. Månadskontraktet maj stängde på 22,5 EUR/MWh (+3,5) och år 2022 på 19,9 EUR/MWh (+1,9) på TTF.

Elcertifikatmarknaden

Priserna på elcertifikat handlades sidledes och mars-22 stängde på 2,25 SEK.

Det har nu installerats och godkänts anläggningar med en normalårsproduktion på 46,43 TWh och därmed har målet om 46,4 TWh uppnåts, vilket innebär att elcertifikatsystemet i Sverige stängs för nya anläggningar den sista december 2021.

Tilldelningen för mars månad blev ca 5,3 miljoner certifikat och Modity uppskattar att ”balansen” nu ligger med ett överskott på drygt +11 TWh, och att den kommer att fortsätta förbättras till ungefär +25 TWh fram till årsskiftet. Vi ser framför oss enbart mycket små prisrörelser för en lång tid framöver.

Ansvarsfriskrivning: Nyhetsbrevet har producerats av Modity Energy Trading AB. Informationen är rapporterad i god tro och speglar de aktuella åsikterna hos medarbetarna. Åsikterna kan ändras utan varsel. Vi tar inget ansvar för handlingar baserade på vår information och vi uppmuntrar våra kunder att kontakta oss för att bekräfta tillförlitligheten och få den mest aktuella informationen. 

Vill du veta mer? Kontakta oss så berättar vi mer!