Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Se energiprisernas utveckling - med vårt månadsbrev för April 2020

Vad händer med marknaden? Vilken utveckling kommer den ha? Vad påverkar priserna på el och gas? I vårt månadsbrev sammanfattar vi energipriserna och dess påverkas av både väder och politiska beslut i omvärlden. Här hittar du även tidigare månadsbrev.

Spotpriser

Trots en mer normaliserad väderutveckling under april fortsatte den extremt goda energibalansen i Norden, med ett högt hydrologiskt läge, hög vindkraftsproduktion och låg efterfrågan på el, att pressa ner systempriset ytterligare och månadsmedelvärdet blev rekordlåga 5,26 EUR/MWh (-3,74). Det är det lägsta månadmedelvärdet någonsin. SE1 och SE2 låg på något lägre prisnivå till följd av för årstiden höga tillrinningar och mycket vind. Medelpriset i SE3 och SE4 låg däremot högre på 9,00 respektive 13,74 EUR/MWh. Anledningen till en högre prisnivå i södra Sverige är fortsatta kabelbegräsningar mellan NO1 och SE3 samt förlängda kärnkraftsrevisioner. Vi bedömer att systempriset i Norden stiger i maj även om vårfloden kan komma igång mot slutet av månaden och pressa priset så drivs priset upp av en torrare, mer vindfattig och kallare väderutveckling.

Elterminer

De nordiska elterminspriserna fortsatte svagt ner under april månad på grund av lägre elförbrukning (påverkat av åtgärderna i samhället för att begränsa spridningen av COVID-19), ett svagare bränslesegment och en extremt god hydrologisk balans. Det närmsta kvartalet, Q3-2020, handlades i snitt på 9,06 EUR/MWh under månaden (-0,77) och det närmsta året (2021) på 22,16 EUR/MWh (-1,12). Modity bedömer att elterminerna utvecklas sidledes under maj månad med mer normal väderutveckling samt en begränsad nedsida i bränslesegmentet.

Väder och hydrologi

Väderbilden under april månad var fortsatt mild och blåsig, men den blöta vädertrenden från årets första kvartal verkar däremot vara över. Medeltemperaturen låg två grader över normalt och nederbördsleveransen på +0,5 TWh jämfört med normalt. I Sverige landade vindkraftsproduktionen på cirka 40% över normala nivåer. Snötäcket i fjällen är för årstiden mycket god och den hydrologiska balansen låg vid månadsskiftet på ca +22 TWh. Snösmältning i låglänt terräng bidrog till ökade tillrinningar under april.

Övrigt utbud samt efterfrågan

Kärnkraftstillgängligheten i Norden har legat runt 80%. Här har man valt att förlänga revisionsperioden på ett flertal reaktorer på grund av låga elpriser samt för att hindra spridning av Corona.

Utsläppsrätter

Utsläppsrättsmarknaden återhämtade sig något under april och handlades runt 20 till 21 EUR/ton. Marknaden drevs upp på nyheterna om att det franska energiföretaget EDF kommer att minska kärnkraftsproduktionsmålen och förlänga revisionsperioden för flera franska kärnkraftsreaktorer under 2020. Detta i sin tur kan medföra ett ökat behov av utsläppsrätter. Även en viss återhämtning på världens aktiebörser gav stöd åt utsläppsrätterna. Däremot kommer de utökade pandemiåtgärderna i Europa att ytterligare minska behovet av utsläppsrätter och mot slutet av april månad föll priserna igen. Marknaden stängde på 19,47 EUR/ton den sista april vilket också var sista dagen för aktörer att överlämna sina utsläppsrätter i Unionsregistret för år 2019.

Kolmarknaden

Kolpriset för 2021 i Europa har fortsatt nedåt även under april och stängde vid utgången av månaden på 53 USD/ton (-2,2). Den pågående pandemin fortsätter att slå hårt mot efterfrågan vilket gör att kollagren är välfyllda världen över. Trots att kolpriset har fallit en hel del de senaste månaderna är det i mångt och mycket utkonkurrerat av gasen som produktionsslag på den europeiska elmarknaden vilket innebär att det bör det finnas ytterligare nedsida de kommande månaderna.

Gasmarknaden

Trots mycket god fundamental började månaden med en prisuppgång på gasmarknaden, drivet av en kraftig rekyl uppåt på de europeiska utsläppsrätterna. Även en uppgång på oljemarknaden gav visst stöd. Dock var tillgången på gas alltför god för att prisuppgången skulle vara hållbar med tanke på fortsatt hög LNG-import, hög gaslagerfyllnad och låg gasefterfrågan p.g.a. Coronanedstängningarna. Detta fick också genomslag under månadens andra halva när oljepriset dök samtidigt som nedreviderade ekonomiska prognoser publicerades. Månadskontraktet för maj omsattes som lägst på 5,70 EUR/MWh på TTF under kontraktets sista handelsdag (30/4).

Elcertifikatmarknaden

Under april månad var prisrörelsen liten och omsättningen relativt låg på Elcertifikatmarknaden. Mars-21 kontraktet stängde på 16,25 SEK/certifikat (-1,75) och Mars-22 på 12,75 SEK (+1,75). Energimyndigheten meddelade den 1 april att det under 2019 annullerats 41,9 miljoner certifikat inom den gemensamma svensk-norska marknaden och att det under samma period hade utfärdades 37,9 miljoner certifikat. Balansen vid årsskiftet låg på - 1,9 TWh. Sedan dess har däremot balansen förbättrats och vi bedömer att marknaden i dagsläget har ett överskott på drygt 1,5 TWh, ett överskott som kommer att fortsätta öka rejält under året. Vi ser därmed inte någon som helst uppsida i marknaden.

Ansvarsfriskrivning: Nyhetsbrevet har producerats av Modity Energy Trading AB. Informationen är rapporterad i god tro och speglar de aktuella åsikterna hos medarbetarna. Åsikterna kan ändras utan varsel. Vi tar inget ansvar för handlingar baserade på vår information och vi uppmuntrar våra kunder att kontakta oss för att bekräfta tillförlitligheten och få den mest aktuella informationen. 

Vill du veta mer? Kontakta oss så berättar vi mer!