Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Se energiprisernas utveckling - med vårt månadsbrev för December 2019!

Vad händer med marknaden? Vilken utveckling kommer den ha? Vad påverkar priserna på el och gas? I vårt månadsbrev sammanfattar vi energipriserna och dess påverkas av både väder och politiska beslut i omvärlden. Här hittar du även tidigare månadsbrev.

Rörliga priser

Systempriset under november månad steg till 44,93 öre/kWh vilket var 4,86 öre/kWh högre än under oktober månad. Det var framförallt den torra och vindfattiga väderutvecklingen under månaden som drev upp systempriset. Prisområdena SE1, SE2 och SE3 låg i medel 0,5 till 1 öre under systempriset på 43,95 till 44,6 öre/kWh och medelpriset i SE4 låg på 45,1 öre/kWh. Vi bedömer att systempriset i Norden i november kommer falla drivet av en blötare, mildare och mer vindrik väderutveckling i förhållande till normalt.

Fasta priser

Elterminspriserna föll också under månaden drivet av den stärkta hydrologiska balansen i Norden samt en svag prisutveckling p å bränslemarknaden (kol och gas).  Det närmsta kvartalet, Q1-2020, handlades i snitt på 42,32 öre/kWh (-4) och det närmsta året (2020) på 37,25  öre/kWh (-2,61). Modity bedömer att elterminerna närmsta kvartal och närmsta året faller under januari månad drivet av en stärkt hydrologisk balans och ett svagare bränslekom plex. 

Väder och hydrologi

Ostadigt väder kan sammanfatta december månad som bjöd på milda, blåsiga och blöta dagar. Temperaturen låg i snitt 3,9 grader över normalt med störst temperaturöverskott i norra Sverige. Frontsystemen levererade ett totalt nederbördsöverskott på 5,5 TWh och vindförhållanden i Norden låg i medel ca 8% över normala nivåer. Den hydrologiska balansen stärktes och låg mot slutet av året med ett fortsatt underskott på -4,1 TWh  (+4,7).

Övrigt utbud samt efterfrågan

Kärnkraftstillgängligheten i Norden har varit fortsatt god och legat mellan 90 till 100%. Efter 44 års produktion och 215 TWh producerad el stängdes Ringhals 2 (904 MW) ned för gott den 30 december som planerat. 

Utsläppsrätter

Parlamentsvalet i Storbritannien med majoritetsseger för Boris Johnsons parti var en av de viktigare nyheterna på utsläppsrättsmarknaden i december. Med det valresultatet stannar Storbritannien sannolikt kvar i utsläppsrättsmarknaden till slutet av 2020 och nu återstår att se hur och när Storbritanniens utsläppsrätter för 2019 och 2020 kommer auktioneras ut (ca 140 miljoner ton). Den 16:e december var sista auktionen innan juluppehållet. Priset låg på 24,32 €/MWh i början av månaden, steg till 27 €/ton innan jul för att åter falla ner under 25 €/ton (24,64) i slutet av året.  

Kolmarknaden

Kolmarknaden utvecklades mycket svagt under december och stängde vid utgången av månaden på 56,4 USD/ton, vilket var en nedgång med hela 7,1 USD! Vädret i Europa har fortsatt att vara mycket milt även under december vilket har lett till minskad efterfrågan på kol. Även fallande gaspriser har bidragit till nedgången. I Kina är situationen egentligen densamma som i Europa där avsaknaden av kallt väder samt stort utbud av gas har pressat kolpriserna. 

Gasmarknaden

Första halvan av december präglades av prisfall på gasmarknaden. Milt väder i kombination med hög fyllnadsnivå i gaslagren och fortsatt god LNG-import låg bakom prisfallet. Under den sista handelsveckan innan jul uppstod ett visst köpintresse, sannolikt till följd av återköp av korta marknadspositioner, men efter detta föll marknaden vidare mot nya lägstanivåer. Årskontraktet på TTF för 2020 stängde på årslägsta under den sista handelsdagen 2019 (13,54 EUR/MWh, -2,4 EUR/MWh för månaden). 

Elcertifikatmarknaden

Priserna på elcertifikat föll under december, Mars-20 kontraktet föll från 62 till 50 SEK och Mars-21 kontraktet från 34 till 30 SEK. Detta berodde dels på att den
”felprissättningen” som funnit på marknaden och som vi flaggat för sedan i februari slutligen helt håller på att rätta till sig men det berodde också på att december blev en mycket mild och vindrik månad. Året har börjat med extremt vindrika och milda väderprognoser och vi kan vänta oss rekordtilldelningar både för december och januari månads produktion

Ansvarsfriskrivning: Nyhetsbrevet har producerats av Modity Energy Trading AB. Informationen är rapporterad i god tro och speglar de aktuella åsikterna hos medarbetarna. Åsikterna kan ändras utan varsel. Vi tar inget ansvar för handlingar baserade på vår information och vi uppmuntrar våra kunder att kontakta oss för att bekräfta tillförlitligheten och få den mest aktuella informationen. 

 

Vill du veta mer? Kontakta oss så berättar vi mer!