Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Se energiprisernas utveckling - med vårt månadsbrev för Februari 2020

Vad händer med marknaden? Vilken utveckling kommer den ha? Vad påverkar priserna på el och gas? I vårt månadsbrev sammanfattar vi energipriserna och dess påverkas av både väder och politiska beslut i omvärlden. Här hittar du även tidigare månadsbrev.

Rörliga priser

Systempriset under februari månad föll ner till 13,08 EUR/MWh (-11,02) vilket är rekordlågt för att vara en vintermånad. Den extremt goda energileveransen, med hög produktion från såväl vind- som vattenkraften i kombination med låg last pressade ner priserna rejält. SE1 och SE2 låg i snitt drygt en euro över systempriset för månaden (på 14,39 EUR/MWh) och medelpriset i SE3 och SE4 låg på 18,39-18,56 EUR/MWh. Anledningen till högre prisområde i södra Sverige berodde främst på kabelbegräsningar mellan NO1 och SE3. Vi bedömer att systempriset i Norden utvecklas svagt ner i mars drivet av initialt blött, milt och blåsigt väder med övergång till mer normaliserade förhållanden i slutet av månaden. 

Fasta priser

Elterminspriserna fortsatte ner, drivet av låga spotpriser, en stärkt hydrologisk balans i Norden och den fortsatt svaga prisutvecklingen på bränslemarknaden (kol och gas). Det närmsta kvartalet, Q2-2020, handlades i snitt på 13,67 EUR/MWh (-9,52) och det närmsta året (2021) på 26,79 EUR/MWh (-3,97). Modity bedömer att elterminerna närmsta kvartal och närmsta året utvecklas sidledes i mars med en mer sidledes utveckling av såväl den hydrologiska balansen som bränsle.  

Väder och hydrologi

Februari blev en månad med fortsatt extremt milda, nederbördsrika och blåsiga väderförhållanden. Två intensiva oväder, Ciara och Dennis, passerade Skandinavien och bidrog till det blåsiga och blöta vädret. Medeltemperaturen i februari låg 5,5 grader över normalt. De västliga frontsystemen bidrog till ett nederbördsöverskott i Norden på +11,8 TWh och en vindkraftsproduktion runt 40% över normalt. Den hydrologiska balansen har stärkts med 12,1 TWh under månaden och överskottet i norden låg i slutet av månaden på +21,6 TWh.   

Övrigt utbud samt efterfrågan

Det var ett par produktionsstörningar i kärnkraften och tillgängligheten varierade mellan 80 till 100%. 

Utsläppsrätter

Utsläppsrättsmarknaden (Dec-2020 kontraktet) stängde på 23,58 EUR/ton i slutet av februari vilket var ner 0,33 EUR/ton på en månad. Marknaden steg fram till 20 februari upp mot 26 EUR/ton med starkt köpintresse på auktionerna och en begränsad nedsida till följd av marknadsstabilitetsreserven (MSR). Mot slutet av månaden föll marknaden tillbaks ner runt 23-24 EUR/ton drivet av bland annat coronautbrottet i Kina som håller nere produktionen i Europa och därmed efterfrågan på utsläppsrätter. De brittiska utsläppsrätterna från 2019 och 2020 som hittills varit avstängda på grund av Brexit auktioneras nu ut under hela 2020 med start den 4 mars. 

Kolmarknaden

Under februari har efterfrågan på kol fortsatt att vara låg till följd av Coronavirusets utbrott samt den fortsatt milda vintern i både Asien och Europa. Det har lett till ett något fallande europeiskt kolpris för år 2021. Priset var vid utgången av månaden 57 USD/ton vilket var en nedgång med 2,6 USD/ton. Att nedgången inte är större kan nog förklaras av att priset redan hade fallit mycket innan virusets utbrott. Lagernivåerna ligger på höga nivåer vilket borgar för ett lågt pris även det kommande halvåret.

Gasmarknaden

Månaden började med låga priser på gasmarknaden tack vare milt väder, höga gaslager och en hög LNG-import. Efter en vecka kunde dock en väderförändring börja skönjas och priserna fick ett uppsving med stöd från både kol- och utsläppsrättsmarknaden. Omslaget blev dock kortvarigt och marknaden vände åter nedåt, en nedgång som fick ytterligare skjuts nedåt p.g.a. prisnedgångar på LNG i Asien. Under sista handelsdagen handlades år 2021 på 13,6 EUR/MWh, vilket var en ny lägstanivå. Fundamentan är mycket god och i dagsläget talar mycket för en låg prisnivå fram till nästa vinter. 

Elcertifikatmarknaden

Priserna på elcertifikat fortsatte ner i fronten där Mars-20 kontraktet föll från 21 till 16 SEK medan Mars-21 stod still på 16 SEK. Februari blev precis som januari en sällsynt mild och vindrik månad. Väderbilden har lett fram till rekordhöga tilldelningar där tilldelningen för januari blev 5,56 TWh och slog därmed tidigare rekordmånad december 2020 med ca 1,3 miljoner certifikat. Vi förväntar oss även en mycket god tilldelning för februari, knappt 5 miljoner certifikat. Vi uppskattar nu att systemet ligger i balans och att det därmed inte bör vara någon brist inför deklarationen då man kan använda januari och februariproduktion om ca 10 miljoner certifikat.


Ansvarsfriskrivning: Nyhetsbrevet har producerats av Modity Energy Trading AB. Informationen är rapporterad i god tro och speglar de aktuella åsikterna hos medarbetarna. Åsikterna kan ändras utan varsel. Vi tar inget ansvar för handlingar baserade på vår information och vi uppmuntrar våra kunder att kontakta oss för att bekräfta tillförlitligheten och få den mest aktuella informationen. 

 

Vill du veta mer? Kontakta oss så berättar vi mer!