Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Se energiprisernas utveckling - med vårt månadsbrev för Januari 2020

Vad händer med marknaden? Vilken utveckling kommer den ha? Vad påverkar priserna på el och gas? I vårt månadsbrev sammanfattar vi energipriserna och dess påverkas av både väder och politiska beslut i omvärlden. Här hittar du även tidigare månadsbrev.

Rörliga priser

Systempriset under januari månad föll från 38,57 öre/kWh till 25,41 öre/kWh vilket är ner 13,16  öre/kWh. Det extrema vädret med hög produktion och låg last tryckte ner systempriset under månaden. SE3 låg i snitt ca 0,4 öre under systempriset på 25,02 öre,kWh. Vi bedömer att systempriset i Norden kommer fortsätta falla i februari drivet av fortsatt blött, milt och blåsigt väder i förhållande till normalt. 

Fasta priser

Även elterminspriserna kom ner drivet av låga SPOT priser, den stärkta hydrologiska balansen i Norden och en fortsatt svag pr isutveckling på bränslemarknaden (kol och gas).  Det närmsta kvartalet, Q2 -2020, handlades i snitt på 24,45 öre/kWh (-17,87) och det närmsta året (2021) på 32,43 öre/kWh (-4,82). Modity bedömer att elterminerna närmsta kvartal och närmsta året faller i februari  med en stärkt hydrologisk balans och ett svagare bränslekomplex. 

Väder och hydrologi

Månaden bjöd på extremt milda, blöta och blåsiga väderförhållanden. Medeltemperaturen i januari låg +6,7 grader över normalt. Det blev många nya temperaturrekord runt om i Sverige med en temperatur låg över normalt under alla månadens dagar. Västliga vindar gav dessutom stora energileveranser med nederbördsöverskott i Norden på +10,4 TWh samt vindkraftsproduktion drygt 50% över normalt. Det milda vädret bidrog till snösmältning och för årstiden höga tillrinningar. Den hydrologiska balansen stärktes med drygt 10 TWh och låg i slutet av månaden på +9,5 TWh.   

Övrigt utbud samt efterfrågan

Kärnkraftstillgängligheten har varit fortsatt god och legat runt 100%. 

Utsläppsrätter

Utsläppsrättsmarknaden (Dec-2020 kontraktet) stängde på 23,91 EUR/ton i slutet av månaden vilket var ner 0,73 EUR på en månad. Den tyska regeringen har nu bekräftat att de minskar utbudet av utsläppsrätter i takt med att de avvecklar sin kolkraft. Vidare har marknaden nu till slut fått klarhet i vad som händer med brittiska utsläppsrättsauktioner för 2019 och 2020 som hittills varit avstängda på grund av Brexit. Planen är att de kommer börja säljas den 4 mars och fördelas ut under hela 2020. 

Kolmarknaden

2020 har inletts på samma sätt som 2019 avslutades, dvs med fallande priser. Det europeiska kolpriset för ÅR-21 har fallit med ca 2 USD/ton under månaden och stängde den 31:e januari på $ 59,6/ton. Milt väder över hela Europa  i kombination med ett överutbud av gas har pressat efterfrågan på kol. Även i Kina har det varit mildare än normalt och dessutom har utbrottet av Coronaviruset skapat oro för minskad tillväxt i ekonomin framöver vilket slår direkt mot kolefterfrågan. I nuläget finns inte mycket som talar för att kolpriset ska ta fart uppåt i närtid pga låg efterfrågan. 

Gasmarknaden

Prisfallen i höstas fortsatte under januari månad i takt med att vintervädret uteblev både i Norden och på kontinenten. År 2021 stängde på 4-årslägsta på 14 EUR/MWh på TTF (-2,5), samtidigt som månadskontraktet februari stängde på 9,78 EUR/MWh (-2,72). Med en efterfrågan under normalt i kombination med hög lagerfyllnaden och LNG-import, ser onekligen fundamental fortsatt mycket god ut. Den goda fundamentan manifesterade sig i en mycket ovanlig prisbild i mitten av månaden, då februarikontraktet gick lägre än priset för sommargas. 

Elcertifikatmarknaden

Priserna på elcertifikat fortsatte att falla i januari där Mars-20 kontraktet föll från 48 till 21 SEK och Mars-21 kontraktet från 32 till 16 SEK. Detta berodde dels på att den
”felprissättningen” som funnit på marknaden men det berodde också på att januari blev en sällsynt mild och vindrik månad. Året har vädermässigt börjat som det förgående avslutades med extremt vindrika och milda väderprognoser vilket lett till rekordhöga tilldelningar.


Ansvarsfriskrivning: Nyhetsbrevet har producerats av Modity Energy Trading AB. Informationen är rapporterad i god tro och speglar de aktuella åsikterna hos medarbetarna. Åsikterna kan ändras utan varsel. Vi tar inget ansvar för handlingar baserade på vår information och vi uppmuntrar våra kunder att kontakta oss för att bekräfta tillförlitligheten och få den mest aktuella informationen. 

 

Vill du veta mer? Kontakta oss så berättar vi mer!