Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Se energiprisernas utveckling - med vårt månadsbrev för Juni 2020

Vad händer med marknaden? Vilken utveckling kommer den ha? Vad påverkar priserna på el och gas? I vårt månadsbrev sammanfattar vi energipriserna och dess påverkas av både väder och politiska beslut i omvärlden. Här hittar du även tidigare månadsbrev.

Spotpriser

Det blev ett nytt rekordlågt spotpris i juni månad för Systempriset i Norden som blev 3,15 EUR/MWh (-5,19 EUR/MWh), vilket innebar att det tidigare rekordet från april månad blev kortvarigt. Höga vattenflöden och inlåsning av kraft pressade spotpriset, främst i Norge, där Oslopriset varierade mellan 0,9-1,84 EUR/MWh under månaden. I Sverige förvärrades prisskillnaderna mellan elområdena till följd av höga tillrinningar i norr, låg tillgänglighet i kärnkraften och begränsningar i överföringskapacitet, vilket i sin tur medför instängd produktion i norra Sverige. Medelpriset i SE1 och SE2 låg i juni månad på 9,87 EUR/MWh (+0,37). I SE3 och SE4 hamnade betydligt högre på 23,73 EUR/MWh (+10,99) respektive 24,21 EUR/MWh (+10,18). Den värsta dagen var den 25/6 då SE3 och 4 låg hela 76,55 EUR/MWh över systempriset. Vi bedömer att medelsystempriset i Norden kommer att öka i juli pga att minskade tillrinningar.

Elterminer

Trots ett rekordlågt spotpris på systemnivå under månaden handlades elterminerna högre med stöd från ett försämrat hydrologiskt läge och prisuppgångar på utsläppsrättsmarknaden. Det närmsta kvartalet, Q3-2020, handlades i snitt på 11,90 EUR/MWh under månaden (+2,48) och det närmsta året (2021) på 24,43 EUR/MWh (+2,21). Modity bedömer att elterminerna stiger svagt under juli månad med efterhand mer högtrycksbetonad väderutveckling och styrka i bränslemarknaden.

Väder och hydrologi

Månaden inleddes blöt och ostadigt och avslutades på samma sätt men däremellan var det i huvudsak högtryck och torrt, varmt och vindfattigt väder som dominerade. Under månaden såg vi hydrobalansen först sjunka från ett överskott på ca 20 TWh ner till ca 14 TWh innan sista veckan, men en mycket blöt avslutning gjorde att överskottet hamnade strax under 20 TWh vid slutet av månaden. Vinden bidrog med ca 75–80% av normal vindproduktion där det var blåsigast i söder främst i början och i slutet av månaden. Medeltemperaturen i förbrukningsområdet var hela 3,14°C över normalt och alla lär komma ihåg årets midsommar som en av de varmaste på minst 10 år.

Övrigt utbud samt efterfrågan

Kärnkraftstillgängligheten i Norden har varit fortsatt låg och legat mellan 50-60%. Anledningen till den låga tillgängligheten är att kärnkraftsägarna valt att förlänga sommarens revisionsperioder och begränsa produktionen på flera reaktorer till följd av låga elpriser och för att hindra spridningen av Corona.

Utsläppsrätter

Det blev en prisuppgång på hela 28% på utsläppsrättsmarknaden under juni månad. Marknadsuppgången har korrelerat väl med de globala aktiemarknaderna som drivits upp av diverse stödpaket och hopp om snabb återhämtning efter COVID-19. Utsläppsrätterna (Dec-2020) handlades i början av juni runt 21 EUR/ton och mot slutet av månaden över 27 EUR/ton som högst. Uppsidan borde rimligtvis vara begränsad i närtid med ett stort utbud av utsläppsrätter och relativt höga auktionsvolymer.

Kolmarknaden

Det blev en prisuppgång på 11% i kontraktet för år 2021 i juni, vars stängningspris i slutet av månaden blev 58,0 USD/ton (+5,85), med prisstöd från både bränslemarknaden och problem med koltransporter både till Murmansk och Richards Bay i Sydafrika. Dock kunde alternativa exportrutter aktiveras och påverkan blev därför begränsad. Efterfrågan har ökat i Kina, men dämpad i övriga Asien och överutbud dominerar fortsatt marknaden. Lagernivån i nordvästra Europa är relativt oförändrad (fortsatt hög) jämfört med en månad sedan, vilket innebär att marknaden även där är välförsörjd. Antagligen kan vi förvänta oss en sidledes prisutveckling den kommande månaden.

Gasmarknaden

Efter en trend nedåt under våren nåddes en prismässig botten i slutet av maj. Juni månad får därför betraktas som en återhämtningens tid i gasmarknaden. Efter en lång period med mycket hög LNG-import minskade denna under juni månad, vilket i kombination med fysiska begränsningar har medgett en viss kontroll av tillgången på gas. Dessutom fick marknaden stöd från styrkan i utsläppsrättsmarknaden, vilket normalt sett premierar gasförbränning före kol. Dock har injektionstakten i gaslagren minskat något, vilket begränsat prisuppgången något.

Elcertifikatmarknaden

Juni månad var mycket stillsam för certifikaten som stängde på i stort sett oförändrade nivåer. Tilldelningen för maj månad blev 3,25 miljoner certifikat vilket var 0,8 miljoner mindre än för april. Vindförhållandena har fortsatt leverera under det normala och det blåste endast ca 75% av normalt. Vi bedömer att marknaden i dagslägen har ett överskott på ca +2 TWh och tittar vi längre fram så uppskattar vi att balansen kommer att ligga på ca +10 TWh i dec 2020. Lägger vi även till januari och februari på produktionen för 2021 om ytterligare 10 TWh så förväntar vi oss ett stort överskott i mars 2021 och ser därmed ingen uppsida i marknaden.

Ansvarsfriskrivning: Nyhetsbrevet har producerats av Modity Energy Trading AB. Informationen är rapporterad i god tro och speglar de aktuella åsikterna hos medarbetarna. Åsikterna kan ändras utan varsel. Vi tar inget ansvar för handlingar baserade på vår information och vi uppmuntrar våra kunder att kontakta oss för att bekräfta tillförlitligheten och få den mest aktuella informationen. 

Vill du veta mer? Kontakta oss så berättar vi mer!