Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Se energiprisernas utveckling - med vårt månadsbrev för Mars 2020

Vad händer med marknaden? Vilken utveckling kommer den ha? Vad påverkar priserna på el och gas? I vårt månadsbrev sammanfattar vi energipriserna och dess påverkas av både väder och politiska beslut i omvärlden. Här hittar du även tidigare månadsbrev.

Spotpriser

Med fortsatt extremt god energibalans i Norden d.v.s. ett rekordhögt hydrologiskt läge, hög vindkraftsproduktion och låg efterfrågan på el pressades systempriset ner ytterligare 4,07 euro under mars månad till 9,01 EUR/MWh. SE1 och SE2 låg på samma prisnivå som systempriset för månaden medan medelpriset i SE3 och SE4 låg högre på 13,8 respektive 16 EUR/MWh. Anledningen till fortsatt högre prisområde i södra Sverige berodde främst på kabelbegräsningar mellan NO1 och SE3. Vi bedömer att systempriset i Norden utvecklas sidledes i april drivet av en övergång till mer normaliserat väder. Lasten väntas fortsätta på en låg nivå under pågående pandemi. 

Elterminer

Även elterminspriserna har fallit i mars huvudsakligen drivet av COVID-19, som kraftigt minskat efterfrågan på el på grund av nedstängningar i samhället, i kombination med stora nedgångar på utsläppsrättsmarknaden. Även låga spotpriser och en förbättrad hydrologisk balans i Norden har bidragit till prisnedgången. Det närmsta kvartalet, Q2-2020, handlades i snitt på 9,83 EUR/MWh under månaden (-3,84) och det närmsta året (2021) på 23,29 EUR/MWh (-3,50). Modity bedömer att elterminerna närmsta kvartal och närmsta året utvecklas svagt ner till oförändrat med en mer normaliserad väderutveckling i kombination med fortsatt pressade priser i bränslesegmentet till följd av Corona-pandemin. 

Väder och hydrologi

I mars månad fortsatte vädret åt det milda, nederbördsrika och blåsiga hållet, även om överskottet inte blev lika stort som under årets två första månader. Det var hög vindkraftsproduktion på många håll. SE4 stack ut med en vindkraftsproduktion i mars som låg hela 98% över normalt. Sammantaget i Sverige låg vindkraftsproduktionen 33% över normalt. Medeltemperaturen i mars månad låg +3,2 grader över normalt och överskottet i nederbördsenergin landade på +2,7 TWh. Den hydrologiska balansen stärktes med ytterligare 2,6 TWh i mars och överskottet i norden låg i slutet av månaden på rekordhöga +24,1 TWh.   

Övrigt utbud samt efterfrågan

På kärnkraftssidan är Ringhals 1 (881 MW) ute för årligt underhåll sedan 13 mars, som varar ända till 30 september. I övrigt relativt bra tillgänglighet. 

Utsläppsrätter

Utsläppsrättsmarknaden som prismässigt höll emot nyheterna om en kommande ekonomisk avmattning fram till 10 mars pressas nu kraftigt ned av nedstängningen av Europa till följd av Corona-pandemin. Dec-2020 kontraktet stängde på 17,7 EUR/ton i slutet av månaden vilket markerar ett prisfall på 25% på en månad. Karantänåtgärderna som nu införts runt om i Europa har medfört att produktionen i många stora industriländer stängt ner vilket minskar utsläppen av CO2 och efterfrågan på utsläppsrätter kraftigt. Den 31 mars var sista dagen för aktörer att redovisa sina utsläpp för 2019. 

Kolmarknaden

Till skillnad från de flesta andra marknader hade kolet en lugn prisutveckling under mars med en nedgång på endast 1,8 USD/ton. Stängningspriset för år 2021 i Europa blev 55,2 USD/ton den siste i månaden. Med en allt större påverkan på den globala ekonomin till följd av virusets utbrott föll efterfrågan på kol under mars. Efterfrågan i Europa kan antagligen bli ännu lägre de kommande månaderna då allt fler industrier kommer att stänga ned. Samtidigt kan även utbudet av kol komma att påverkas negativt om kolgruvor också stänger ned och det är antagligen anledningen till att priset inte faller ytterligare. 

Gasmarknaden

Månaden började med milda väderprognoser på kontinenten i kombination med ett rejält nedställ i oljepriset, vilket satte prisriktningen nedåt även för gasmarknaden. Den kraftiga prisnedgången på utsläppsrätter triggade nya prisnedgångar på gasmarknaden. April månad omsattes som lägst på 6,75 EUR/MWh på TTF under kontraktets sista handelsdag (30/3), vilket också är det lägsta pris som någonsin omsatts i ett månadskontrakt i Europa. LNG-importen har minskat något under månaden, vilket var något man kunde förvänta sig med tanke på den låga prisnivån. 

Elcertifikatmarknaden

Elcertifikaten handlades på i stort sett oförändrade nivåer under månanden där Mars-21 kontraktet stängde på 18 SEK/certifikat. (+1,75) och Mars-22 stängde på 11 SEK (+1).

Den 18 mars lämnade regeringen ett förslag om att tidigarelägga stängningen av elcertifikatsystemet till 2035 och att införa ett datumstopp till 31 december 2021. Förslaget innebär också att man flyttar fram kvotplikt om 90 TWh från 2036-2045 till åren 2024-2035. Förslaget låg linje med vår och marknadens förväntningar och fick en relativt liten prispåverkan. En ökad osäkerhet kring eventuella projektförseningar i och med Corona har dock lyfts på sistone.
Under 2019 annullerades 41,9 miljoner certifikat inom den gemensamma svensk-norska marknaden. Under samma period utfärdades det 37,9 miljoner och balansen var vid årsskiftet -1,9 miljoner certifikat.


Ansvarsfriskrivning: Nyhetsbrevet har producerats av Modity Energy Trading AB. Informationen är rapporterad i god tro och speglar de aktuella åsikterna hos medarbetarna. Åsikterna kan ändras utan varsel. Vi tar inget ansvar för handlingar baserade på vår information och vi uppmuntrar våra kunder att kontakta oss för att bekräfta tillförlitligheten och få den mest aktuella informationen. 

 

Vill du veta mer? Kontakta oss så berättar vi mer!