Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Se energiprisernas utveckling - med vårt månadsbrev för November 2019!

Vad händer med marknaden? Vilken utveckling kommer den ha? Vad påverkar priserna på el och gas? I vårt månadsbrev sammanfattar vi energipriserna och dess påverkas av både väder och politiska beslut i omvärlden. Här hittar du även tidigare månadsbrev.

Rörliga priser

Systempriset under november månad steg till 44,93 öre/kWh vilket var 4,86 öre/kWh högre än under oktober månad. Det var framförallt den torra och vindfattiga väderutvecklingen under månaden som drev upp systempriset. Prisområdena SE1, SE2 och SE3 låg i medel 0,5 till 1 öre under systempriset på 43,95 till 44,6 öre/kWh och medelpriset i SE4 låg på 45,1 öre/kWh. Vi bedömer att systempriset i Norden i november kommer falla drivet av en blötare, mildare och mer vindrik väderutveckling i förhållande till normalt.

Fasta priser

Elterminspriserna steg med cirka två euro under månaden framförallt på grund av torra väderprognoser. Det närmsta kvartalet, Q1-2020, handlades i snitt på 46,30 öre/kWh (+1,34) och det närmsta året (2020) på 39,86 öre/kWh (+1,75). Modity bedömer att elterminerna närmsta kvartal ett och närmsta året faller under december månad drivet av en stärkt hydrologisk balans och ett svagare bränslekomplex.

Väder och hydrologi

November fick en kall inledning som övergick till betydligt mildare i slutet av månaden. Medeltemperaturen låg i snitt +0,4 grader över normalt. Det var en torr väderutveckling med ett underskott av nederbördsenergi i Norden på 5,4 TWh. Vidare var det även en vindfattig månad med en vindenergi på endast 77% av normala nivåer. Den hydrologiska balansen försvagades med den torra väderutvecklingen och underskottet låg i slutet av november på -8,8 TWh. 

Övrigt utbud samt efterfrågan

Kärnkraftstillgängligheten i Norden har varit relativt god och legat mellan 90 till 100%. En nedtrappning har påbörjats för Ringhals 2 (904 MW) inför nedstängningen vid årsskiftet.

Utsläppsrätter

Marknaden är avvaktande i väntan på tydligare besked kring Brexit och vad som händer med Storbritanniens utsläppsrätter för år 2019 vilket fortsatt är oklart. Trots milt väder i slutet av november och en minskad efterfrågan på utsläppsrätter, till följd av både en avmattning i industrin samt att kolkraft ersätts av gas och förnybara källor, blev prisutvecklingen sidledes för månaden vilket känns underliggande starkt. Under månaden handlades utsläppsrättsmarknaden mellan 23,4 och 25,6 EUR/ton och marknaden stängde på 25,25 EUR/ton (-0,34) i slutet av november.  

Kolmarknaden

Kolmarknaden utvecklades sidledes under månaden och kolpriset för år 2020 stängde på 63,5 USD/ton den siste november. Kollagren är fortsatt på mycket goda nivåer och så länge den billiga gasen flödar i Europa är det svårt att se mycket högre kolpriser. I Kina har efterfrågan på el endast ökat marginellt i år och den ökningen har täckts av ökad elproduktion från kärnkraft, vatten, sol och vind. Kolanvändningen i Kina ligger kvar på samma nivå som 2018 vilket är betydligt lägre än vad som förväntades i början av året. 

Gasmarknaden

Månaden började och slutade med mycket god fundamenta, framförallt i form av välfyllda gaslager och hög LNG-import. Vår tro var att vädret i november skulle bli avgörande för vinterns gaspriser, vilket också blev fallet. Kallt väder i början av månaden höll uppe prisnivån, men marknaden vände snabbt nedåt med omslag till mildare väderlösningar och stabiliserades runt 16 EUR/MWh i år 2020 på TTF. Gaslagren såg allt bättre ut ju längre månaden gick och LNG-importen ökade, vilket ökade risken för låga vinterpriser på gasmarknaden. 

Elcertifikatmarknaden

Priserna på elcertifikat fortsatte upp ett par kronor under november på grund av förhållandevis kallt och mycket vindfattigt väder. Mars-2020 kontraktet gick från 57 till 62 SEK och mars-21 kontraktet från 28 till 33 SEK. NVE och Energimyndigheten kom ut med sin Q3-rapport som sa att det byggts 2,1 TWh förnybart under Q3 och att vi hittills byggt 31,2 TWh inom målet. Detta tillsammans med projekten under konstruktion om 22,5 TWh summerar till 53,7 TWh, alltså 7,3 TWh över 2030-målet om 46,4 TWh. 

Ansvarsfriskrivning: Nyhetsbrevet har producerats av Modity Energy Trading AB. Informationen är rapporterad i god tro och speglar de aktuella åsikterna hos medarbetarna. Åsikterna kan ändras utan varsel. Vi tar inget ansvar för handlingar baserade på vår information och vi uppmuntrar våra kunder att kontakta oss för att bekräfta tillförlitligheten och få den mest aktuella informationen. 

 

Vill du veta mer? Kontakta oss så berättar vi mer!