Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Se energiprisernas utveckling - med vårt månadsbrev för Oktober 2019!

Vad händer med marknaden? Vilken utveckling kommer den ha? Vad påverkar priserna på el och gas? I vårt månadsbrev sammanfattar vi energipriserna och dess påverkas av både väder och politiska beslut i omvärlden. Här hittar du även tidigare månadsbrev.

Rörliga priser

Systempriset för oktober månad blev 37,10 EUR/MWh vilket var 4,18 EUR/MWh högre än under september månad. Den kalla väderutvecklingen med hög värmelast i början av månaden drev upp systempriset till som högst 44 EUR/MWh. I SE4 låg priset högst den 7 oktober på 57,37 EUR/MWh där hög solutstrålning nattetid och låg vindkraftsproduktion drev upp priset. Prisområdena SE1, SE2 och SE3 låg i medel runt 36 till 37 EUR/MWh och medelpriset i SE4 låg högre på 42,09 EUR/MWh. Vi bedömer att systempriset i Norden i november kommer stiga med en torrare, kallare och mer vindfattig väderutveck ling i förhållande till normalt.

Fasta priser

Elterminspriserna steg under månaden framförallt drivet av kalla och torra väderprognoser. Det närmsta kvartal Q4 -2019 handlades i snitt på 41,63 EUR/MWh och det närmsta året År 2020 på 35,3 EUR/MWh. Modity bedömer att elterminerna närmsta kvartal och närmsta året utveck las sidledes under november månad.

Väder och hydrologi

Oktober månad inledde med högtrycksbetonat väder som efter hand övergick till mer ostadigt. Sammantaget levererades -2,6 TWh nederbörd och medeltemperaturen låg på -0,5 grader under normalt.  Kallast var det i början med en medeltemperatur 6 grader under normalt. Den hydrologiska balansen försvagades med en torr väderutveckling och underskottet låg i slutet av oktober på -5,2 TWh. 

Övrigt utbud samt efterfrågan

Årets sista kärnkraftsrevisioner avslutades under oktober månad där Ringhals 4 (1103) var sist ut. Tillgängligheten i Norden har varit relativt god och legat mellan 80 till 100 %. 

Utsläppsrätter

Intensiva Brexit förhandlingar var avgörande för utsläppsrätternas prisutveckling under oktober månad. Storbritanniens premiärminister Boris Johnson fick till slut motvilligt be EU att flytta fram Brexit  till 31 januari 2020 med möjlighet att lämna tidigare om parlamentet i London röstar ja till ett utträdesavtal. Det blev också klart att Storbritannien går till nyval den 12 december. Förutom Brexit påverkar en bromsande industrikonjunktur samt en minskad efterfrågan på utsläppsrätter marknaden. Utsläppsrättsmarknaden handlades mellan 22,5 till 26,1 EUR/ton under oktober och marknaden stängde i slutet av månaden på 25,6 EUR/ton.  

Kolmarknaden

I oktober har det  kommit signaler att den kinesiska ekonomin är på väg att bromsa in vilket förväntas dämpa Kinas kolefterfrågan framöver. Den svaga prisutvecklingen har fortsatt på gasmarknaden vilket även tynger kolpriserna då det har skett en omfattande ”fuelswitch” i Europa under året, dvs då gas har ersatt kol som insatsvara i kraftverken. I oktober har de Europeiska kollagren varit på de högsta nivåerna sedan 2012. Kolpriset för År-20 gick upp rejält och nådde som högst ca 70 USD/ton i mitten av månaden. Under andra halvan föll sedan priserna tillbaka och stängde vid utgången av oktober på 63,4 USD/ton (-2,2).

Gasmarknaden

Det blev en mild start på oktober på kontinenten med mycket låga day-aheadpriser som triggade nedgångar i gaspriset, framförallt i den korta delen av forwardkurvan. Trots mycket god fundamenta – hög lagerfyllnad, överskott av naturgas, milda temperaturer och hög LNG-import – rekylerade gaspriserna därefter uppåt med stöd från kol, olja och utsläppsrätter. Uppgången fick tvärstopp i mitten av månaden och gaspriserna kunde fortsätta sin trend nedåt. November kontraktet stängde på 13,78 EUR/MWh den sista handelsdagen i oktober. 

Elcertifikatmarknaden

Priserna på elcertifikat handlades upp ett par kronor under oktober. Mars-2020 kontraktet gick från 52 till 57 SEK och Mars-21 kontraktet från 23 till 28 SEK. Månaden var vindfattig men det som fick priserna att stiga var ett politiskt utspel från Ygeman som öppnade upp för att stänga systemet samtida med Norge 2021-12-31. Vägen till en sådan stoppmekanism är lång, först måste man komma överens med Norge och sedan eventuellt ge energimyndigheten ett nytt uppdrag för att utreda hur detta skall utformas i praktiken.

Ansvarsfriskrivning: Nyhetsbrevet har producerats av Modity Energy Trading AB. Informationen är rapporterad i god tro och speglar de aktuella åsikterna hos medarbetarna. Åsikterna kan ändras utan varsel. Vi tar inget ansvar för handlingar baserade på vår information och vi uppmuntrar våra kunder att kontakta oss för att bekräfta tillförlitligheten och få den mest aktuella informationen. 

 

Vill du veta mer? Kontakta oss så berättar vi mer!