Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Se energiprisernas utveckling - med vårt månadsbrev för September 2019!

Vad händer med marknaden? Vilken utveckling kommer den ha? Vad påverkar priserna på el och gas? I vårt månadsbrev sammanfattar vi energipriserna och dess påverkas av både väder och politiska beslut i omvärlden. Här hittar du även tidigare månadsbrev.

Rörliga priser

Systempriset för september månad blev 35,23 öre/kWh vilket var 3,51 öre/kWh lägre än under augusti månad. Det ostadiga vädret med mer nederbörd, periodvis mycket vindkraftsproduktion och relativt milda temperaturer bidrog till nedgången. Alla svenska prisområdena låg i snitt högre än systempriset drivet av bland annat kärnkraftsrevisionerna. Vi bedömer att systempriset i Norden i oktober kommer upp jämfört med september månad med en något torrare väderutveckling och lägre vindkraftsproduktion.

Fasta priser

Elterminspriserna kom ner under månaden. Närmsta kvartal Q4-2019 handlades i snitt på 40,23 öre/kWh (-1,06) och det närmsta året År 2020 på 37,52 öre/kWh (-0,46). Det relativt blöta vädret och svaga bränslepriser pressade ner elterminerna. Nyheten om att franska EDF hittat problem i svetsningen i ånggeneratorn i flera av deras kärnkraftverk skapade stor oro för längre avbrott i vinter vilket drev upp elterminspriserna framförallt på kontinenten men också i Norden. Modity bedömer att elterminerna närmsta kvartal kommer ner svagt och närmsta året utvecklas sidledes under oktober. 

Väder och hydrologi

September månad inledde med ostadigt väder och nederbördsenergier över normalt och en mer högtrycksbetonad väderbild med torrt, milt och vindfattigt väder dominerade under den senare delen av september. Sammantaget levererades +4,8 TWh mer nederbördsenergi än normalt, en medeltemperatur på 0,9 grader över normalt och en vindkraftsproduktion på 110%. Den hydrologiska balansen förbättrades fram till mitten av september och låg som mest  1 TWh över normala nivåer. Den efterföljande torra väderutvecklingen försämrade balansen återigen och månaden avslutades med ett underskott på -3,3 TWh.

Övrigt utbud samt efterfrågan

Tillgängligheten på kärnkraft har legat runt 70 till 80% i september med tre till fyra kärnkraftsreaktorer (Loviisa 1 och 2 i Finland, Oskarshamn 3 (1400 MW) och Ringhals 4 (1103 MW)) i årlig revision.

Utsläppsrätter

Utsläppsrättsmarknaden var stark trots oro för ekonomisk inbromsning, Brexit samt ökade klimatambitioner i Europa med bland annat stängning av kolkraftverk i förtid. Auktionsvolymerna återgick till det normala igen efter låga auktionsvolymer under augusti månad. Marknaden handlades i början av september runt 25 EUR/ton och var uppe som högst på 27 EUR/ton för att sedan falla tillbaka igen under 25 EUR/ton mot slutet av månaden. 

Kolmarknaden

Kolpriset för år 2020 steg kraftigt fram till den 20:e september, huvudsakligen till följd av stort köpintresse från Kina. Som högst handlades kontraktet på 70,9 USD/ton innan det föll tillbaka rejält till 65,6 USD/ton under slutet av månaden. I slutet av månaden kom uppgifter om att Kina börjar närma sig taket av vad de får importera på ett år vilket naturligtvis sände bearish signaler till marknaden. I Europa är lagersituationen fortfarande mycket god då den koleldade elproduktionen har tappat andelar till gas och förnybar elproduktion. 

Gasmarknaden

Månaden fick en  lugn start som dominerades av låga spotpriser och mycket stabil fundamenta - hög fyllnadsnivå i gaslagren, låg efterfrågan och hög LNG-import.  Lugnet övergick till ett stort köpintresse den 10 september när marknaden präglades av tre besked som potentiellt skulle kunna ändra fundamentan rejält: förslag att gasutvinningen i nederländska Groningen skulle läggas ned i mitten av 2022 istället för 2030, nyheten om potentiellt allvarliga problem med den franska kärnkraften samt EU-tribunalens besked att ryska Gazprom var tvungna att omedelbart minska gasöverföringen via OPAL (till Tyskland).  Den 20:e september stängde det danska gasfältet Tyra ned produktionen till juli 2022.

Elcertifikatmarknaden

Priserna på elcertifikat fortsatte falla något under september. Mars-2020 kontraktet handlades ner från 62 till 57 SEK medan Mars-21 kontraktet tappade enbart en krona och stängde månaden på 26 SEK. Vindförhållandena under september var goda och ett antal större verk sattes i drift bl.a. Storheia i Norge (ca 1 TWh).  

Ansvarsfriskrivning: Nyhetsbrevet har producerats av Modity Energy Trading AB. Informationen är rapporterad i god tro och speglar de aktuella åsikterna hos medarbetarna. Åsikterna kan ändras utan varsel. Vi tar inget ansvar för handlingar baserade på vår information och vi uppmuntrar våra kunder att kontakta oss för att bekräfta tillförlitligheten och få den mest aktuella informationen. 

 

Vill du veta mer? Kontakta oss så berättar vi mer!