Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Se energiprisernas utveckling - med vårt månadsbrev för Augusti 2019!

Vad händer med marknaden? Vilken utveckling kommer den ha? Vad påverkar priserna på el och gas? I vårt månadsbrev sammanfattar vi energipriserna och dess påverkas av både väder och politiska beslut i omvärlden.

Rörliga priser

Efter den blöta inledningen av sommaren etablerade sig sedan ett högtryck över Skandinavien under större delen av juli vilket resulterade i att den hydrologiska balansen återigen försämrades och det fick såväl system-och terminspriser att börja stiga. Systempriset för juli blev 37,12 öre/kWh och för augusti 38,74 öre/kWh. Medelpriset i elområde 3 under augusti blev 39,71 öre/kWh. Vi bedömer att systempriset i Norden i september kommer ner svagt jämfört med augusti månad pressat av bättre hydrologi och mer vindkraftsproduktion. 

Fasta priser

Även den europeiska kontinenten drabbades av högtrycket vilket fick både CO2-, gas-, och kolpriser att stiga rejält. Det fick terminspriserna att rusa i slutet av juli. Därefter bröts högtrycket ned, både i norden och på kontinenten, och ersattes med lågtrycksbaserat väder och en snabb förbättring av den hydrologiska balansen. Samtidigt började allt fler ekonomiska indikatorer att peka på en avmattning i den europeiska industrin vilket fick CO2-och bränslepriserna på fall. Det resulterade i kraftigt fallande nordiska terminspriser och hela juliuppgången hade raderats till slutet av augusti. Modity bedömer att elterminerna stiger under september månad. 

Väder och hydrologi

Juli månad inledde kyligt som efterhand övergick till mer högsommarvärme med varmt, torrt och vindfattigt väder. Det resulterade i att den hydrologiska balansen återigen försämrades. I augusti ersattes högtrycket av lågtrycksbaserat väder, med stora nederbördsmängder och en snabb förbättring av den hydrologiska balansen som följd. Den hydrologiska balansen låg i slutet av augusti med ett underskott på ca -5 TWh.

Övrigt utbud samt efterfrågan

Tillgängligheten på den nordiska kärnkraften har i juli och augusti legat runt 70 till 100 procent och revisionsplanerna har i överlag fortlöpt enligt plan. 

Utsläppsrätter

Förbrukning av kraft från fossila bränslen var stor i Europa under juli pga värmeböljan och kärnkraftsavställningar. Behovet av utsläppsrätter var därför stor och fram till slutet av juli månad utvecklades priset starkt. Utsläppsrätterna var som högst uppe på nästan 30 EUR/ton (29,75) den 23 juli. Trots halverade auktionsvolymer under augusti månad jämfört med juli månad så föll priserna tillbaka. Prisnedgången har främst drivits av oron för en lägre ekonomisk tillväxt och ett mer normaliserat väder som resulterat i att behovet av fossil kraft minskat kraftigt. Stängningspriset för den sista handelsdagen i augusti blev 26,32 EUR/ton. 

Kolmarknaden

Kolet var urstarkt fram till den 22:e juli med kraftiga uppgångar i de europeiska kolpriserna. Priset för årskontraktet 2020 steg från ca 64 upp till 71,5 dollar per ton. Anledningen till uppgången var att stora delar av Europa drabbades av en värmebölja samt att den kinesiska efterfrågan av importerat kol var oväntat stark. I slutet av juli, blev vädret i Europa allt mer lågtrycksbaserat, vilket fick den förnybara elproduktionen att öka. I tillägg kom allt fler signaler om att den globala tillväxten var på väg att mattas av. Exempelvis har den tyska industriproduktionen under sommaren visat på en kraftig inbromsning, vilket har lett till att kolpriset fallit tillbaka igen och handlas för närvarande runt 63,5 dollar per ton.

Gasmarknaden

Gaspriserna rekylerade uppåt under första halvan av juli. Orsaken var bland annat högre priser på utsläppsrätter, något lägre LNG-import och minskat gasflöde från Ryssland. Rekylens magnitud blev något överdriven eftersom likviditeten på marknaden var något sämre p.g.a. semestertider. När utsläppsrätterna vände nedåt igen vände även sentimentet på gasmarknaden och i slutet av augusti gick årskontraktet för 2020 ned till den lägsta nivån sedan våren 2018. Gaslagren i Tyskland har en fyllnadsgrad på över 90%. 

Elcertifikatmarknaden

Priserna på elcertifikat rekylerade upp under sommaren. Mars-2020 kontraktet steg från bottennoteringen på 44 SEK i maj till som högst 75 SEK i början av augusti, för att sedan åter snabbt falla ner till 60-nivån. Uppgången orsakades främst av låg vindkraftsproduktion (vilket minskar tilldelningen av certifikat) samt att likviditeten på elcertifikatmarknaden minskade rejält under sommarperioden. Vi uppskattar att balansen i marknaden i dagsläget ligger på drygt -1 TWh.

Ansvarsfriskrivning: Nyhetsbrevet har producerats av Modity Energy Trading AB. Informationen är rapporterad i god tro och speglar de aktuella åsikterna hos medarbetarna. Åsikterna kan ändras utan varsel. Vi tar inget ansvar för handlingar baserade på vår information och vi uppmuntrar våra kunder att kontakta oss för att bekräfta tillförlitligheten och få den mest aktuella informationen. 

 

Vill du veta mer? Kontakta oss så berättar vi mer!