Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Se energiprisernas utveckling - med vårt månadsbrev för februari 2021

Vad händer på energimarknaden? Vilken utveckling kommer den ha? Vad påverkar priserna på el och gas? I vårt månadsbrev sammanfattar vi energipriserna och dess påverkas av både väder och politiska beslut i omvärlden. Längst ner hittar du även tidigare månadsbrev.

Spotpriser

Systemspotpriset låg i snitt i februari månad på 46,84 EUR/MWh vilket var en dryg euro högre än under januari månad. Prisområdesskillnader var stora under månadens första veckor i samband med högtrycksdominansen, men minskade i slutet av månaden. Månadsmedelpriset i SE1 och SE2 landade på 43,25 EUR/MWh (-1,40), SE3 låg på 53,14 EUR/MWh (+4,54) och SE4 på 53,89 EUR/MWh (+4,13).

Elterminer

De nordiska elterminerna såväl närmsta kvartal som år steg under månadens första veckor med stöd från det högtrycksbetonade vädret, men avslutade svagare i takt med att väderprognoserna visade på ett betydligt mildare och mer nederbördsrikt väderscenario. Den sista handelsdagen i februari stängde Q2-2021 på 23,65 EUR/MWh (-8,85) och år 2022 på 25,50 EUR/MWh (-1,40). Prisskillnaden mot motsvarande tyska elterminer har varit fortsatt stor under månaden.

Väder och hydrologi

Februari månad bjöd på stora temperaturvariationer. Månaden inleddes med högtrycksdominans och extrem kyla som resulterade i hög last i förbrukningsområdet och höga spotpriser. I slutet av månaden fick vi ett väderomslag där milda luftströmmar från sydväst bidrog med för årstiden rekordvarma temperaturer med drygt 6 grader över normalt i förbrukningsområdet med snösmältning och ökade tillrinningar vilket pressade ner spotpriset. Nederbörden landade på ca 2,8 TWh under normalt och vinden på 3,5% över normalt i Norden, men däremot endast 85% av normal vind i SE4. Den hydrologiska balansen försvagades kraftigt under de första veckorna men steg återigen mot slutet och överskottet låg i slutet av månaden på +5,2 TWh.

Övrigt utbud samt efterfrågan

Kärnkraftstillgängligheten har varit god och legat runt 100% under hela månaden.

Utsläppsrätter

Priset på utsläppsrättsrätter fortsatte att stiga brant under inledningen av februari och steg till nya rekordnivåer (Dec-21 handlades på 40,56 EUR/t den 15/2). Därefter föll priserna tillbaka något, dels då vädret på kontinenten blivit mildare mot slutet av månaden, dels då EU kommissionen annonserat att man vill se över möjligheterna att begränsa den spekulativa handeln - initialt vill EU-kommissionen begränsa mängden utsläppsrätter en enskild aktör får köpa på primärmarknaden (auktionerna). Dec-21 kontraktet stängde månaden på 37,23 EUR/t.

Kolmarknaden

Det europeiska kolpriset för år 2022 har fortsatt ned även under februari och stängde vid utgången av månaden på 68,7 USD/ton (-0,9). Det är fortsatt hög efterfrågan på kol i Kina och så länge det består ger det stöd åt priserna här i Europa också. I Europa fortsätter kolförbrukningen att falla då den har svårt att vara konkurrenskraftig med ett allt högre pris på CO2.

Gasmarknaden

Februari månad inleddes kall och vindfattig på kontinenten vilket gjorde att gaslagren fortsatte att minska i snabb takt och priset på gas ökade. Marknaden vände däremot nedåt igen en dryg vecka in i månaden när prognoserna vände åt det milda hållet, vilket sedan blev trenden för resten av månaden. Uttagstakten ur gaslagren minskade under månadens andra halva, vilket gjorde att fyllnadsgraden kunde förbättras i förhållande till tidigare år och beaktat att LNG-importen ökade under månaden ser fundamentan relativt god ut inför mars. År 2022 stängde på 16,5 EUR/MWh (-0,1) och mars månad på 15,7 EUR/MWh (-4,1) på TTF.

Elcertifikatmarknaden

Priserna på elcertifikat handlades på i stort sett oförändrade nivåer under februari där mars-21 kontraktet stängde på 2,60 SEK.

Under januari månad togs 1,8 TWh i drift och godkändes och nu saknas bara 0,5 TWh för att uppnå målet om 46,4 TWh. Att resten tas i drift innan utgången av mars känns högst troligt och sannolikt stänger systemet för ny produktion i slutet av 2021.

Tilldelningen för januari månad blev lägre än vad vi väntat, ca 3,65 miljoner certifikat. Man justerade dock upp tilldelningen för december med ca 200 000 certifikat till dryga 4,4 miljoner certifikat. Modity uppskattar att ”balansen” nu ligger med ett överskott på ca +6,5 TWh och att den kommer att fortsätta att förbättras till dryga 20 TWh fram till nästa årsskifte. Vi ser framför oss mycket små prisrörelser för en lång tid framöver.

Ansvarsfriskrivning: Nyhetsbrevet har producerats av Modity Energy Trading AB. Informationen är rapporterad i god tro och speglar de aktuella åsikterna hos medarbetarna. Åsikterna kan ändras utan varsel. Vi tar inget ansvar för handlingar baserade på vår information och vi uppmuntrar våra kunder att kontakta oss för att bekräfta tillförlitligheten och få den mest aktuella informationen. 

Vill du veta mer? Kontakta oss så berättar vi mer!