Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Se energiprisernas utveckling - med vårt månadsbrev för oktober 2020

Vad händer med marknaden? Vilken utveckling kommer den ha? Vad påverkar priserna på el och gas? I vårt månadsbrev sammanfattar vi energipriserna och dess påverkas av både väder och politiska beslut i omvärlden. Längst ner hittar du även tidigare månadsbrev.

Spotpriser

Månaden inledde med spotpriser strax under 10 EUR/MWh och avslutade på samma nivå tack vare låg last, mycket nederbörd och goda vindförhållanden i början och i slutet av månaden. Där emellan steg priset som högst (dygnsmedel) över 23 EUR/MWh i mitten av månaden. Medelpriset för oktober månad blev till slut 14,64 EUR/MWh (-1,09). De höga prisområdesskillnaderna har hållit i sig till följd av överföringsbegränsningar från NO1 till SE3 och inom Sverige samt (förbättrad men) relativt låg kärnkraftstillgänglighet. I SE1 och SE2 blev månadsmedelpriset på 20,60 EUR/MWh, SE3 hamnade på 22,12 EUR/MWh och SE4 på 26,27 EUR/MWh.

Elterminer

Den sista handelsdagen i oktober stängde Q1-2021 på 21,30 EUR/MWh (-0,25) och år 2021 på 18,10 EUR/MWh (-5,20). Det blöta vädret, ett stärkt hydrologiskt läge i Norden och svagare bränslepriser har bidragit till nedgången på elterminerna.

Väder och hydrologi

Oktober blev mildare än normalt och blötare än förväntat framför allt under andra halvan av månaden. Sammanlagt levererades 4,5 TWh nederbördsenergi över normalt och temperaturen landade på 1,9°C över normalt i förbrukningsområdet. Vinden låg runt normalen med 2% överskott i Norden och 3% under normalt i Sverige. Den hydrologiska balansen i Norden förbättrades kraftigt och överskottet låg i slutet av månaden på +20,9 TWh.

Övrigt utbud samt efterfrågan

Kärnkraftstillgängligheten i Norden förbättrades från knappt 70% i början av månaden till drygt 80% i slutet. Oskarshamn 3, Forsmark 1 och Loviisa 1 har varit i årlig revision. Ringhals 1 (1063 MW) påbörjade sin nedrampning den 25 oktober för att kunna tas ur drift vid årsskiftet 2020/21.

Utsläppsrätter

Priset på europeiska utsläppsrätter (Dec-2020 kontraktet) föll från 27 EUR/ton i början av oktober månad ner till 23,8 EUR/ton. Framförallt har den ökade smittspridningen av Covid-19 med nedstängningar och ett minskat energibehov bidragit till prisnedgången. Utsläppsrättsmarknadens korrelation mot de globala aktiemarknaderna har ökat igen vilket också bidragit till prisnedgången. Även höga auktionsvolymer och milt väder på kontinenten har drivit ned marknaden.

Kolmarknaden

Det europeiska kolpriset för år 2021 avslutade månaden riktigt svagt då smittspridningen av Covid-19 tog fart med ökad rädsla för omfattande nedstängningar. Stängningspriset hamnade på 54,5 USD/ton (-5,45). I Kina fortsätter ekonomin att återhämta sig och efterfrågan på kol har varit hög där under hösten. På några månaders sikt bedömer vi det som troligt att kolpriserna i Europa repar sig något igen, likt de gjorde i våras, när länder (troligtvis) åter öppnar upp efter nuvarande nedstängningar.

Gasmarknaden

Priserna på gasmarknaden fortsatte uppåt under de första tre veckorna i oktober. Efterfrågan ökade i samband med under normal temperatur på kontinenten, vilket tillsammans med lägre LNG-import och minskad rörbunden import från Norge ledde till ett ökat uttag ur gaslagren. Fyllnadsgraden i gaslagren i nordvästra Europa minskade faktiskt under månaden till skillnad från i fjol, och utgångspunkten inför vinter är ur ett gaslagerperspektiv något sämre än förra året. Dock ledde den högre prisnivån till ökad LNG-import i slutet av månaden, vilket i kombination med förnyade Covid-19-nedstängningar och ett allmänt prisfall på bränslemarknaden fick priserna att rekylera nedåt under den sista veckans handel.

Elcertifikatmarknaden

Priserna på elcertifikat fortsatte som väntat nedåt under oktober, och kontraktet Mars 2021 handlades ned från 7 till 5,75 SEK.

Tilldelningen för september månad blev knappt 4,3 miljoner certifikat vilket var högre än väntat. Modity uppskattar att ”balansen” nu ligger med ett överskott på nästan 6 TWh och att det kommer att öka till ca 7-8 TWh till årsskiftet. Vi ser ingen uppsida prismässigt utan tror på fortsatta prisnedgångar trots rekordlåga nivåer.

Ansvarsfriskrivning: Nyhetsbrevet har producerats av Modity Energy Trading AB. Informationen är rapporterad i god tro och speglar de aktuella åsikterna hos medarbetarna. Åsikterna kan ändras utan varsel. Vi tar inget ansvar för handlingar baserade på vår information och vi uppmuntrar våra kunder att kontakta oss för att bekräfta tillförlitligheten och få den mest aktuella informationen. 

Vill du veta mer? Kontakta oss så berättar vi mer!