Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Se energiprisernas utveckling - med vårt månadsbrev för september 2020

Vad händer med marknaden? Vilken utveckling kommer den ha? Vad påverkar priserna på el och gas? I vårt månadsbrev sammanfattar vi energipriserna och dess påverkas av både väder och politiska beslut i omvärlden. Längst ner hittar du även tidigare månadsbrev.

Spotpriser

Månaden inledde med spotpriser runt 25 till 30 EUR/MWh men prisnivån pressades ned en bra bit under 10 EUR/MWh i slutet av månaden, drivet av hög nederbördsleverans, vindkraftsöverskott och låg last i förbrukningsområdet. Medelpriset för september månad blev 15,73 EUR/MWh. De höga prisområdesskillnaderna har fortsatt till följd av överföringsbegränsningar från NO1 till SE3 och inom Sverige samt låg kärnkraftstillgänglighet. I SE1 och SE2 låg månadsmedelpriset på 30,11 EUR/MWh, SE3 låg på 33,49 EUR/MWh och SE4 låg på 35,65 EUR/MWh.

Elterminer

Efter en stark inledning vände priserna nedåt under mitten av månaden. Den sista handelsdagen i september stängde Q4-2020 på 21,55 EUR/MWh (-5,85) och år 2021 på 24,00 EUR/MWh (-2,25). Prisnedgången på elterminerna kan till stor del tillskrivas det blöta vädret och ett stärkt hydrologiskt läge i Norden.

Väder och hydrologi

Väderförhållandet under månaden var ostadigt, milt, blött och blåsigt i spåren av tropiska stormar. Norden fick några kraftiga lågtryck med stor nederbörd och ökade tillrinningar som följd. Sammantaget levererades +4,4 TWh nederbördsenergi över normalt och det milda vädret resulterade i att medeltemperaturen låg +2,1 grader över normala nivåer. Den hydrologiska balansen stärktes och låg mot slutet av månaden med ett överskott på +16,2 TWh. Vinden bidrog med ett produktionsöverskott ca 25% över normalt i Norden.

Övrigt utbud samt efterfrågan

Kärnkraftstillgängligheten i Norden har legat mellan 58 och 68% under september månad. Ringhals 4 har haft reaktorproblem och körts med begränsningar. Oskarshamn 3, Loviisa 1 och Forsmark 3 har varit i årlig revision.

Utsläppsrätter

Priset på utsläppsrätter har varit volatilt under september månad och de höga auktionsvolymerna har absorberats väl av marknaden. I mitten av månaden steg marknadspriset och handlades återigen över 30 EUR/ton inför att EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterade förslaget att minska EU:s samlade utsläpp med 55% till 2030 istället för nuvarande mål på 40%. Marknaden hade dock förväntat sig förslaget om ökade klimatambitioner som en del av ”Green Deal” och priset föll tillbaka och handlades i spannet 26 till 28 EUR/ton under resten av månaden.

Kolmarknaden

Det europeiska kolpriset för år 2021 har stigit något den senaste månaden och stängde vid utgången av månaden på 59,95 USD/ton (+2,25). I Kina steg efterfrågan på el med 6,8% under augusti jämfört med motsvarande period 2019 och den kolkraftsproducerade elen ökade med 6,2% under samma period. Kolpriset i Kina steg därför relativt kraftigt under september vilket har hjälpt till att driva upp priserna i Europa, trots att efterfrågan här är fortsatt mycket låg.

Gasmarknaden

Den första veckan i september steg gaspriserna för femte veckan i rad, på grund av minskad kontinental gasimport från Norge. Därefter följde en korrigering på nedsidan, som triggades av både en prisnedgång på utsläppsrätter och en förbrukningsminskning tack vare ett temperaturöverskott på kontinenten. Därefter kunde marknaden åter fortsätta trenden uppåt, med stöd från både högre olje- och utsläppsrättpriser samt minskad LNG-import. Gasmarknaden är välförsörjd med hög fyllnadsnivå i de europeiska gaslagren, och stabil import. Dock ser LNG-importen ut att minska vilket borde stötta uppsidan något framöver.

Elcertifikatmarknaden

Priserna på elcertifikat har fortsatt att falla och Mars 2021 har gått från 9,25 till 7 SEK. Under september skrevs ändringsavtalet på mellan Norge och Sverige och systemet för nya anläggningar stängs 2021-12-31 och avslutas helt 2035-12-31. Om inte anläggningar med en normalårsproduktion på minst 46,4 TWh el har godkänts för tilldelning av elcertifikat före utgången av mars 2021, vilket är ganska så troligt, så skall stoppdatumet flyttas till den 31 december 2023 för anläggningar i Sverige. Sverige kommer även att flytta fram kvotplikten för 90 TWh från perioden 2035-2045 till 2024-2035.

Modity uppskattar överskottet i marknaden till ca 4 TWh, och tror på fortsatta prisnedgångar trots de rekordlåga nivåerna.

Ansvarsfriskrivning: Nyhetsbrevet har producerats av Modity Energy Trading AB. Informationen är rapporterad i god tro och speglar de aktuella åsikterna hos medarbetarna. Åsikterna kan ändras utan varsel. Vi tar inget ansvar för handlingar baserade på vår information och vi uppmuntrar våra kunder att kontakta oss för att bekräfta tillförlitligheten och få den mest aktuella informationen. 

Vill du veta mer? Kontakta oss så berättar vi mer!