Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Se energiprisernas utveckling - med vårt månadsbrev för juli-augusti 2020

Vad händer med marknaden? Vilken utveckling kommer den ha? Vad påverkar priserna på el och gas? I vårt månadsbrev sammanfattar vi energipriserna och dess påverkas av både väder och politiska beslut i omvärlden. Längst ner hittar du även tidigare månadsbrev.

Spotpriser

Det blev åter ett nytt rekordlågt spotpris i juli månad för Systempriset i Norden som blev 2,35 EUR/MWh (-0,80 EUR/MWh). Månaden präglades av både riklig nederbörd och vindproduktion som låg över normalen samt relativt hög tillgänglighet i kärnkraften, vilket medförde att priset i SE3 gick ned till 8,92 EUR/MWh (-14,81). Dock låg SE4 kvar på en något högre nivå på 22,86 EUR/MWh (-1,35), d.v.s. drygt 20 EUR/MWh över system, framförallt pga överföringsbegränsningar mellan SE3 och SE4.

Med torrt väder och låg kärnkrafts- och vindproduktion (84% av normalt i Norden) blev det en högre prisnivå i augusti och systempriset för månaden blev 8,79 EUR/MWh. Den låga kärnkraftstillgängligheten, parat med överföringsbegränsningar från både NO1 till SE3 och inom Sverige, orsakade stora prisskillnader mellan de svenska elområdena och priset i SE3 gick upp till 33,66 EUR/MWh (+24,74) och SE4 till 40,41 EUR/MWh (+17,55). Skillnaden mellan priset i SE4 och system i augusti blev rekordhöga 31,62 EUR/MWh och innebar den största månatliga skillnaden sedan introduktionen av elområden i Sverige.

Elterminer

Styrkan i marknaden i augusti gällde även terminerna, och den 31 augusti stängde det närmsta kvartalet (Q4-2020) på 27,4 EUR/MWh (+7,1 i förhållande till slutet av juni) och det närmsta året (2021) på 26,25 EUR/MWh (+1,85). Torrare prognoser och högre priser på utsläppsrättsmarknaden hjälpte till att dra upp prisnivån. Styrkan kan mycket väl hålla i sig under september månad.

Väder och hydrologi

Juli månad präglades av lågtryck, nederbördsöverkott (+8,7 TWh) såväl som vindöverskott. Medeltemperaturen låg strax under normalen (-0,6 grader) i förbrukninsområdet.

Augusti däremot blev vindfattigt (84% av normalt), torrt (-6,6 TWh) och medeltemperaturen blev 2,5 över normalt i förbrukningsområdet. Det hydrologiska överskottet minskade till +12,5 TWh i slutet av augusti.

Övrigt utbud samt efterfrågan

Kärnkraftstillgängligheten i Norden minskade från strax över 80% i början av juli till knappt 60% i slutet av månaden. Därefter minskade den ytterligare och bottnade ur på 42% den 19 augusti för att öka igen till 58% i slutet av augusti.

Utsläppsrätter

Trots sämre ekonomisk tillväxt och låg kolkraftsproduktion i Europa har utsläppsrättsmarknaden utvecklats starkt i sommar. Marknaden steg till 30,8 EUR/ton som högst i juli månad, vilket är prisnivåer vi inte sett sedan 2006!

Mot slutet av juli och under augusti har marknaden handlats mellan 25 till 27 EUR/ton fram till månadens sista vecka då utsläppsrätterna återigen steg kraftigt upp mot 30 EUR/ton, drivet av spekulativ handel och besked om förlängda kärnkraftsrevisioner i Frankrike vilket i sin tur ökar behovet av utsläppsrätter.

Kolmarknaden

Det europeiska kolpriset för år 2021 har varit relativt volatilt under sommaren men vid utgången av augusti var stängningspriset i princip oförändrat jämfört med den siste juni, 57,7 USD/ton (-0,3). Lagernivåerna i nordvästra Europa är fortsatt på en hög nivå och efterfrågan på kol i Europa fortsätter att falla. Under juli minskade den kolkraftproducerade elen med ca 28% i Europa vilket innebär att trenden där kolet tappar marknadsandelar till naturgasen och förnybart bara fortsätter. Trots att kolanvändningen sjunker snabbt i Europa bedömer vi att nedsidan är begränsad då marknadspriset ligger nära produktionskostnaden för att bryta kol.

Gasmarknaden

Efter ett hektiskt andra kvartal med prismässiga bottenrekord minskade aktiviteten på gasmarknaden under juli månad. Efter en relativt händelsfattig juli månad kom till sist normaliseringen av prisnivån i augusti. Den låga prisnivån gjorde att LNG-importen minskade och reducerade importflödena på pipelines till Europa. Den mindre gynnsamma fundamentan innebar en lägre injektionstakt till gaslagren och en ökad prisnivå på gas. Prisökningen accelererade den sista veckan när priset på utsläppsrätter åter tog fart samtidigt som orkanen Laura tvingade ett antal produktionsfaciliteter för LNG att stänga ner.

Elcertifikatmarknaden

Under perioden juli till och med augusti så har elcertifikaten fortsatt att falla och Mars2021 har gått från 13,75 till 9,25 SEK.
I mitten av augusti föreslog regeringen (som väntat) i en lagrådsremiss att stoppdatumet för tilldelning av nya certifikat sätts till den 31 december 2021 och att elcertifikatsystemet helt avslutas vid utgången av 2035.

Modity uppskattar att ”balansen” nu ligger med ett överskott om ca 4 TWh och att det kommer att öka till ca 8 TWh till årsskiftet. Vi ser alltså fortsatt ingen uppsida prismässigt utan tror på fortsatt prisnedgång trots den rekordlåga nivån.

Ansvarsfriskrivning: Nyhetsbrevet har producerats av Modity Energy Trading AB. Informationen är rapporterad i god tro och speglar de aktuella åsikterna hos medarbetarna. Åsikterna kan ändras utan varsel. Vi tar inget ansvar för handlingar baserade på vår information och vi uppmuntrar våra kunder att kontakta oss för att bekräfta tillförlitligheten och få den mest aktuella informationen. 

Vill du veta mer? Kontakta oss så berättar vi mer!