Stäng stäng ikon

Nu är det kris

KRIS DESKTOP. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

KRIS MOBIL. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Läs mer om detta pil höger
Stäng stäng ikon

Störningar i elnätet

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Aliquam et velit dapibus, mattis lectus condimentum, dapibus metus. Pellentesque eu elit lectus.

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Aliquam et velit dapibus, mattis lectus condimentum, dapibus metus. Pellentesque eu elit lectus.

Läs mer

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Anslut till Kraftringens elnät

När man vill nyansluta sig till elnätet så debiteras en engångsavgift som täcker kostnaderna för anslutningen. Denna engångsavgift beror på vilken storlek på huvudsäkring som du behöver samt avståndet till närmsta nätstation. Nedan finner du en tabell över våra anslutningsavgifter. Längst ner på denna sida hittar du en folder om hur du gör för att ansluta dig till vårt elnät.

För de flesta bostäder räcker en huvudsäkring på 16-25 A

Anslutningsavgifter
Säkring

Zon 1 

0-200 m

Zon 2

200-600 m

Zon 3

600-1 200 m

16-25 A 22 100 kr 22 100 kr + 189 kr/m 97 700 kr + 112 kr/m
35-63 A 33 000 kr 33 000 kr + 189 kr/m Offert
80-125 A 51 500 kr Offert  
160 A 67 000 kr    
200 A 82 500 kr    
Över 200 A Offert    

Samtliga avgifter är exklusive moms.

Ändring av huvudsäkring

Behöver du ändra din befintliga huvudsäkring? Då kontaktar du en behörig elinstallatör. Vid höjning av säkring beräknas anslutningsavgiften i de allra flesta fall genom mellanskillnaden mellan den nya och den gamla säkringsstorleken i tabellen ovan. Höjningar och sänkningar av huvudsäkring ska alltid göras av en behörig installatör som först har fått installationsmedgivande från oss. Vid sänkning av huvudsäkring betalas ingen avgift till oss, utan du betalar endast arbetskostnaden för installatören. Det är viktigt att din installatör skickar en s.k. färdiganmälan till oss när ändringen är gjord, ändringen av ditt elnätsabonnemang görs tidigast från det datum då vi fått in färdiganmälan.

Ändring från 1-fas till 3-fas

Vid ändring från 1-fas till 3-fas betalas en avgift som motsvarar våra faktiska kostnader (dock max 22 100 kronor). Kontakta en behörig elinstallatör för mer information.

Tillkoppling av frånkopplad servis

Har din anslutning varit frånkopplad upp till 20 år utgår ingen ny anslutningsavgift. En avgift på 2 000 kronor tas däremot ut för kontroll av kabel, mätaruppsättning etc. Detta gäller under förutsättning att serviskabeln finns kvar. Skulle den vara borttagen eller varit frånkopplad mer än 20 år utgår ny anslutningsavgift.

Bortkoppling av anslutning

Vid bortkoppling av anslutning ska blanketten ”Bortkoppling av serviskabel” lämnas in till Kraftringen, se dokument längst ner på denna sida. Vi kommer då att ta ner mätaren och det kommer inte längre vara möjligt att använda el. Nedtagningen av mätaren kostar inget, se stycke ovan om återanslutning till elnätet för kostnader vid uppsättning. Säsongsmässiga till- och frånkopplingar av abonnemang är inte tillåtna.

Tillfälliga leveranser

Håller du på att bygga ett hus? Då kan du vara i behov av en tillfällig anslutning som kan användas fram till dess att husets ordinarie anslutning är färdig att kopplas in.

För en in- och urkoppling under ordinarie arbetstid utgår en avgift på 3 500 kronor. Sker kopplingen utanför ordinarie arbetstid är avgiften 1,5 x denna avgift. Kan inkoppling inte ske på grund av otillfredsställande central eller andra brister utgår extra avgift om en halv avgift enligt ovan för varje besök.

Tillämpningsbestämmelser

Anslutningsavgift utgår för varje servis och bestäms för säkringskunder av servissäkringens storlek och avstånd till nätstationen. Varje juridisk fastighet skall ha var sin servis. Anslutningsavgift utgår vid nyanslutning samt vid ändring till större servissäkring. I anslutningsavgiften ingår kabel fram till leveranspunkten.

Det åligger kunden att ordna, bekosta och förlägga rör samt utföra håltagning för serviskabeln. Kraftringen anger förläggningssätt och sträckning.

Vid flyttning av serviskabel skall kunden betala Kraftringens kostnader för material och utfört arbete. Erlagd anslutningsavgift återbetalas inte.