Stäng stäng ikon

Nu är det kris

KRIS DESKTOP. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

KRIS MOBIL. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Läs mer om detta pil höger
Stäng stäng ikon

Störningar i elnätet

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Aliquam et velit dapibus, mattis lectus condimentum, dapibus metus. Pellentesque eu elit lectus.

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Aliquam et velit dapibus, mattis lectus condimentum, dapibus metus. Pellentesque eu elit lectus.

Läs mer

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Elnätsavgifter för lågspänning – företag

Här finner du våra effektavgifter för lågspänningsabonnemang.

Elnätsavgifter

Effekttariff för lågspänning

  Gäller fr.o.m. 1/1 2018
Fast avgift (kr/år) 6 000
Abonnemangsavgift (kr/kW per år) 193
Effektavgift (kr/kW per år) 453
Överföringsavgift (öre/kWh) 7,5

Samtliga avgifter är exkl. moms. Energiskatt tillkommer. 

I den fasta avgiften i tabellerna ovan ingår elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift samt elberedskapsavgift.

Nya elnätsavgifter från den 1 januari 2019 hittar du här.

Allmänna tillämpningsbestämmelser

Avgifterna för lågspänning gäller för alla normala leveranser. Avgifterna gäller inte för tillfälliga leveranser eller för leveranser som föranleder speciellt höga kostnader eller för leveranser som utgör komplettering till annan kraftanskaffning.

Abonnemangsavgifter

Abonnemang överstigande 1 000 kW

Abonnemangets storlek ska fastställas i förväg och gälla till avtalstidens slut, om inte annat överenskommes. Anmälan om ändrat abonnemang ska ske senast den 30 november året före det år som abonnemanget avser. Abonnemangsavgift erläggs för den under året abonnerade effekten. Om det högsta månadsvärdet under året för uttagen medeleffekt per timme överstiger abonnerad effekt debiteras överuttaget med ett tillägg på abonnemangsavgiften av 100 %.  Abonnemangsavgiften debiteras med 1/12 per månad och avräkning för året görs på fakturan avseende december månad.

Abonnemang upp till 1 000 kW

För leveranser upp till 1 000 kW utgör den högsta under året utnyttjade entimmeseffekten abonnerad effekt. Under året preliminärdebiteras abonnemangsavgiften normalt utifrån föregående års utfall med 1/12 per månad och avräkning för året sker på fakturan avseende december månad.

Effektavgift

Abonnemang överstigande 1 000 kW

Effektavgift erläggs för medelvärdet av de två högsta månadsvärdena under januari-mars och november-december för uttagen entimmeseffekt. Uppmätta värden under vardagar kl. 06-22 används. Om detta medelvärde överstiger abonnerad effekt, debiteras överuttaget med ett tillägg på effektavgiften med 100 %. Effektavgiften preliminärdebiteras normalt under året utifrån föregående års utfall med 1/12 per månad. Avräkning för året görs på fakturan avseende december månad.

Abonnemang upp till 1 000 kW

Effektavgift erläggs för medelvärdet av de två högsta månadsvärdena under januari-mars och november-december för uttagen entimmeseffekt. Uppmätta värden under vardagar kl. 06-22 används. Effektavgiften preliminärdebiteras normalt under året utifrån föregående års utfall med 1/12 per månad. Avräkning för året görs på fakturan avseende december månad.

Energiavgift

Debitering sker månadsvis i efterskott och baseras på definitiva värden.

Reaktiv effekt

I avgiften ingår rätt till uttag av reaktiv effekt upp till 50 % av abonnerad aktiv effekt. Uttagsrätten anges som förhållandet mellan det högsta månadsvärdet under året för uttagen reaktiv medeleffekt per timme i kVAr och abonnerad effekt i kW. Överstiger uttagen reaktiv effekt angiven gräns debiteras överuttaget med 150 kr/kVAr. Avräkning för året görs på fakturan avseende december månad.

Övrigt

Angivna tider avser svensk normaltid. Moms tillkommer på samtliga avgifter. För nyanslutning och abonnemangsökning gäller särskilda villkor (anslutningsavgifter).