Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Elnätsavgifter för produktion

Här hittar du våra elnätsavgifter för dig som har en produktionsanläggning.

Elnätsavgifter

Inmatning av el

Elnätsavgifter IN20 IN20S IN04 IN04M
Anslutningsspänning (kV) 10-20 10-20 0,4 0,4
Fast avgift (kr/år) 24 000 3 000 3000 -
Abonnemangsavgift (kr/kW per år 85 - - -
Nätersättning (öre/kWh) 3,0 3,0 5,0 5,0
  • Elnätsavgift IN20 – gäller för inmatning vid högspänning >1 500 kW.
  • Elnätsavgift IN20S – gäller för inmatning vid högspänning ≤ 1 500 kW.
  • Elnätsavgift IN04 – gäller för inmatning vid lågspänning där producerad energi till elnätet överstiger förbrukad energi under ett kalenderår. T.ex. ett fristående vindkraftverk eller fristående solcellsanläggning.
  • Elnätsavgift IN04M – gäller anslutningar vid lågspänning. Inmatningen ska ske via samma huvudsäkringar som uttaget och mängden uttagen energi från nätet ska under kalenderåret överstiga mängden inmatad energi till nätet.

Samtliga avgifter är angivna exklusive moms. 

Tillämpningsbestämmelser

Prislistan gäller per anslutningspunkt och under förutsättning att avtal finns. Avräkning för aktuell månad sker i början av nästkommande månad.

Fast avgift

Avgift för mätning, beräkning och rapportering per anslutningspunkt.

Abonnemangsavgift

Avgift för tecknat abonnemang i respektive anslutningspunkt. Abonnerad effekt fastställs i förväg och ska minst motsvara den högsta inmatade timmedeleffekten under året.

Nätersättning

Ersättning för reduktion i överföring från regionnät samt förlustreduktion i lokalnätet som inmatningen från produktionsanläggningen medför.

Förbrukning

Om inte annat nätabonnemang för förbrukning finns i anslutningspunkten faktureras uppmätt förbrukning på separat förbrukningsabonnemang enligt normal säkringstariff med 16 A säkring. På detta abonnemang faktureras även gällande myndighetsavgifter.

Mätning

Insamling och rapportering av timvärden sker enligt gällande föreskrifter.