Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Arbetspaket 2: Utveckling av digital plattform

Utifrån potentialstudien kommer en digital plattform att tas fram som genererar körplaner, specifika för varje anläggning. Körplanerna baseras på de dynamiska prissignalerna för el, värme, kyla och elflexibilitet, samt ersättning för överskottsvärme. Metoder för att skydda data mot attacker och otillåten access kommer också att tas fram. Den digitala plattformen kommer att vara ”beräkningshjärnan” som garanterar att energisystemet driftas på ett optimalt sätt för största möjliga nytta för både Region Skåne och Kraftringen.

För en samhällskritisk verksamhet som ett sjukhus är det avgörande att kunna skydda all information som har med patientsäkerhet att göra. Därför läggs stor vikt vid att en säker modell för plattformen tas fram. Modellen ska kunna återanvändas vid en framtida uppskalning av systemet.

Fokus kommer framför allt att ligga på de gränssnitt där utbyte och extern lagring av data sker.