Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Arbetspaket 5: Utvärdering av pilot

I utvärderingen av piloten kommer projektet att titta på om målen uppnåtts och om de metoder som använts för genomförandet fungerat. Utvärderingen utgår ifrån el-, värme- och energiflexibilitet med fokus på följande punkter:

  • Uppnådd energieffektivisering (kWh, primärenergi)
  • Uppnådd kostnadsbesparing (kr/kWh, %)
  • Miljökonsekvenser (CO2ekv, primärenergi)
  • Återvunnen värme mellan de anslutna byggnaderna inom piloten
  • Påverkan på eleffektsbehov för el och fjärrvärme

Utvärderingen kommer att presenteras specifikt för Kraftringen och Region Skåne.

 I utvärderingen ingår att se hur fastighetsägaren, dvs Region Skåne, följt körplanerna. I vilka fall har man valt att följa respektive inte följa körplanerna och vad har det fått för konsekvenser? De faktiska besluten som togs i piloten kommer att jämföras med de teoretiskt optimala besluten.

Utvärderingen av piloten kommer att göras av doktoranden som arbetar i projektet.