Stäng stäng ikon

Nu är det kris

KRIS DESKTOP. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

KRIS MOBIL. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Läs mer om detta pil höger
Stäng stäng ikon

Störningar i elnätet

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Aliquam et velit dapibus, mattis lectus condimentum, dapibus metus. Pellentesque eu elit lectus.

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Aliquam et velit dapibus, mattis lectus condimentum, dapibus metus. Pellentesque eu elit lectus.

Läs mer

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Fjärrvärmepris

Priset på fjärrvärme är fortsatt stabilt. Kraftringen har länge genomfört stora satsningar på vår fjärrvärmeproduktion, både för att kontinuerligt minska fjärrvärmens redan låga miljöpåverkan och för att effektivisera produktionen för att kunna fortsätta erbjuda konkurrenskraftiga priser.

De senaste fem åren har vi kunnat se tydliga resultat av det arbetet. Dels är all värme vi levererar från och med våren 2018 producerad med enbart fossilfria bränslen, dels har fjärrvärmepriset stabiliserats.

2015 höjdes priset med 1 %. 2016 var det oförändrat och 2017 genomfördes en genomsnittlig sänkning av fjärrvärmepriset på 2,5 %. Detta pris låg sedan kvar även 2018. 1 januari 2019 justerades energipriset med ca 1 %, en ökning som främst beror på ökade bränslekostnader.

 

Fjärrvärmepriser 2019
Prisgrupp företag 
(flerbostadshus, lokaler, samfälligheter)

Energipris
Vinterpris för perioden december-februari   627 kr/MWh
Vårpris för perioden mars-april   475 kr/MWh
Sommarpris för perioden maj-september   350 kr/MWh
Höstpris för perioden oktober-november   475 kr/MWh
Effektavgift
Prisgrupp 2 < D <= 100 kW 897 kr/kW
Prisgrupp 3 < D <= 650 kW 863 kr/kW
Prisgrupp 4 < D <= 1 000 kW 828 kr/kW
Prisgrupp 5 D > 1000 kW   794 kr/kW

D=debiteringseffekt. Flödesavgift - per kubikmeter fjärrvärmevatten 3,50 kronor. Samtliga priser ovan är exklusive moms och inkluderar inte anslutningsavgiften. Priserna gäller från och med den 1 januari 2017 och tills vidare. Denna prislista är avsedd för företag, bostadsrättföreningar, lokaler m.m.

Jämförpriser

I tabellen nedan kan ni jämföra priset som är beräknat utifrån fyra typkunders användning enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter. Årskostnaden är baserad på årets normalprislista.

Prisjämförelse 2019
Prisgrupp företag
(flerbostadshus, lokaler, samfälligheter)

Årlig användning (MWh) Total kostnad 
per år (kr)
Fast kostnad
per år (kr)
Rörlig kostnad 
per år (kr)
80 MWh 74 652 22 741 51 911
193 MWh 180 098 54 863 125 235
500 MWh 466 576 142 132 324 444
1 000 MWh 925 349 276 461 648 888

Samtliga jämförpriser är inklusive moms och inkluderar inte anslutningsavgift. Priserna gäller från och med den 1 januari 2019 och tills vidare.

 

Prisets konstruktion

Fjärrvärmepriset består av tre delar - energipris, effektavgift och flödesavgift.

Energipris/Energiavgift

Energipriset beror på vad produktionskostnaden för en tillkommande MWh fjärrvärme är, det vill säga hur mycket det kostar att tillverka ytterligare en MWh fjärrvärme utöver den värme som redan produceras av värmeverket. Det kallas också för marginalkostnaden. Det är kostnaden för de olika bränslena som till största delen påverkar produktionskostnaden.

Effektavgift

Effektavgiften finns till för att kompensera för de kostnader som orsakas av toppar i effektuttaget (användningen) i fjärrvärmenätet. Debiteringseffekten beräknas genom att summan av januaris och februaris förbrukning (normalårskorrigerad) delat med antalet timmar under januari och februari (1 416 timmar).

Flödesavgift

Flödesavgiften beräknas genom att mäta hur mycket fjärrvärmevatten som passerar genom fjärrvärmeväxlaren. Ju bättre anläggning ni har, desto mindre vatten behöver passera genom värmeväxlaren för att ge värme, och då blir också flödesavgiften lägre. Håller ni anläggningen i bra skick och ger den regelbunden service kan ni sänka energikostnaden, och får dessutom en anläggning som orsakar färre driftstörningar.

Differentierad prissättning

Prissättningen mellan privatpersoner och företag skiljer sig åt. Det beror på att företagens värmeanvändning har större påverkan på balansen i fjärrvärmenätet eftersom deras anläggningar oftast är mycket större. Vi ställer därför högre krav på att företagens anläggningar fungerar så effektivt och så bra som möjligt för att de inte ska påverka balansen negativt i fjärrvärmenätet. Även om vi har många hushåll med fjärrvärmeväxlare i vårt fjärrvärmenät använder privatpersoner mindre värme i jämförelse med företagen.

Anslutningsavgift

Hur mycket anslutningsavgiften blir för just er fjärrvärmeanläggning beror på hur mycket material som används vid anslutningen och hur mycket grävning som behöver göras för att skapa en fjärrvärmeanslutning till er fastighet. Kontakta oss för offert och pris.