Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Kraftringen utreder möjlighet att producera förnybar olja från trädbränsle i Örtoftaverket

Tillsammans med Lunds Tekniska högskola och Karlstads Universitet, utreder Kraftringen möjligheterna att producera pyrolysolja (bioolja) på Örtoftaverket. Forskningsprojektet som är finansierat av Kraftringen och Energimyndigheten är unikt i sitt slag och kan förhoppningsvis ge branschen ökade kunskaper mot en snabbare omställning. Projektet är helt i linje med Kraftringens strävan om att leda omställningen mot ett hållbart samhälle. Som du säkert vet är vår kraftvärmeproduktion redan i dag helt fossilbränslefri, men vår strävan att hitta nya, innovativa sätt att minska såväl Kraftringens som hela samhällets miljöpåverkan ännu mer upphör aldrig.

Möjligheten att använda inhemskt trädbränsle och en redan befintlig anläggning är mycket intressant för Kraftringen och för branschen. Biooljan har hög energieffektivitet och produktionsprocessen kan utnyttja när Örtoftaverkets har ledig produktionskapacitet. På så vis kan Kraftringen potentiellt möta minskat framtida värmebehov och samtidigt tillgodose ett ökat behov av icke-fossila drivmedel.

I illustrationen nedan kan du se hur biomassan pyrolyseras och kondenseras sedan till flytande form, bioolja. De icke kondenserade gaserna och den koks som alstras i pyrolysprocessen, används som bränsle i pannan. Originalet av illustationen är skapad av Lovisa Björnsson på LTH.

Illustration av produktion