Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Hur kan temperaturen i fjärrvärmenätet sänkas utan att påverka slutkunden?

Tillsammans med ledande högskolor, universitet och utvalda kommuner i Sverige och Danmark är Kraftringen involverade i det interreg-finansierade projektet Smart Cities Accelerator (SCA). Syftet med projektet är att tillsammans utveckla hållbara lösningar som bygger på intelligent användning av energi och integrerade datasystem.

Kraftringens ambition med projektet är att utvärdera möjligheterna till att sänka framledningstemperaturen i fjärrvärmenätet med hjälp av en förbättrad styrning. Framledningstemperaturen är temperaturen på det vatten som lämnar produktionsanläggningen och att sänka den har många fördelar, bl.a. mindre värmeförluster i nätet, bättre utnyttjande av spillvärmekällor och högre elproduktionskapacitet i Örtoftaverket. Det innebär också att resurser kan utnyttjas bättre eftersom mer värme och el kan produceras av samma mängd bränsle.

Utmaningarna med en sänkt framledningstemperatur är att bibehålla en tillräckligt hög temperatur för att inte påverka slutkunder i nätets utkant. Därför har man inom SCA-projektet gått ut med ett så kallat Open Innovation Call för att involvera allmänheten att komma med innovativa idéer. Hur kan en sänkt framledningstemperatur bli en win-win-situation för alla parter? Både för miljön, kunderna och energiföretaget?

Är du intresserad av att vara med? Mer information hittar du här.

Du kan också läsa mer om projektet på SCA:s webbplats.

Bild på tekniker på Örtoftaverket