Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Utsläpp av fjärrvärmevatten i Rinnebäcksravinen

 Vid ett planerat underhållsarbete under torsdagen kom vatten från en fjärrvärmeledning ut i dagvattensystemet, vilket är det vanliga förfarandet när en fjärrvärmeledning tappas av. Dagvattenledningen mynnar ut i Rinnebäcksravinen och det grönfärgade och varma men i övrigt ofarliga vattnet väckte uppmärksamhet under torsdagen.

 Allmänheten påträffade även döda ålar som sannolikt har spolats ut från dagvattensystemet.

 

-  Vi förstår att händelsen väcker frågor. Vi kommer nu att kontakta VA Syd och Lunds kommun för att gemensamt se över dagvattenhanteringen, men även för att undersöka om ålen har kommit in i dagvattensystemet, säger Rafael Papee från Kraftringen.

 Underhållsarbetet handlade om ett planerat byte av ventiler för att säkra nätet vid järnvägsspåren samt underlätta framtida underhåll. Vid avtappningen inför bytet upptäckts att befintliga ventiler är otäta och spolats ut i dagvattensystemet. Fjärrvärmevatten är grönfärgat med ett ofarligt färgämne för att underlätta att identifiera eventuella läckor.

Utsläpp av fjärrvärmevatten i Rinnebäcksravinen