Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Nya krav på märkning av publika laddningspunkter

Bakgrund till kraven är ett EU-direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen. I takt med att det kommer fler drivmedel ska den som kör ett fordon få lättbegriplig information som hjälper dem att tanka eller ladda utifrån vad som är bäst för deras fordon. Vilket i sin tur minskar risken för skador på fordonen.

Den lag (2016:915) och förordning (2016:917) om krav på installationer för alternativa drivmedel som tidigare införlivat många krav ur Direktiv 2014/94/EU om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen. Det är i förordningen som detta står om laddningspunkter tillgängliga för allmänheten. Dessa föreskrifter införlivar delar om användarinformation ur direktivet. Det är meningen att fordonsanvändare i hela EU ska känna igen sig och kunna jämföra märkningen på det fordon man framför och laddningspunkten eller tankstationen. Förutom på laddningspunkter, är det alltså meningen att märkningen ska göras på tankstationer för flytande och gasformiga drivmedel, på motorfordon och i fordonsmanualer.

Mer information om de nya kraven hittar du på Krav på laddmärkning ska visa förare rätt (transportstyrelsen.se) samt på TSFS 2020_92 (transportstyrelsen.se)

Laddstation