Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Kraftringen Energi AB (publ) offentliggör tilläggserbjudandehandling

Erbjudandet som det hänvisas till i detta pressmeddelande lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer accepteras från eller på uppdrag av, aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Pressmeddelande den 23 oktober 2018

Kraftringen Energi AB (publ) offentliggör tilläggserbjudandehandling

Kraftringen Energi AB (publ) (”Kraftringen”) lämnade den 2 oktober 2018 ett erbjudande till aktieägarna i Skånska Energi Aktiebolag (”Skånska Energi”) om att förvärva samtliga aktier i Skånska Energi, oavsett aktieslag, mot en kontant ersättning om 80 kronor per aktie (”Erbjudandet”). Erbjudandehandling avseende Erbjudandet offentliggjordes den 4 oktober 2018.

Med anledning av att Skånska Energi idag, den 23 oktober 2018, offentliggjort delårsrapport för perioden januari till september 2018 har Kraftringen upprättat ett tillägg till erbjudandehandlingen som innehåller delårsrapporten. Tilläggserbjudandehandlingen har idag offentliggjorts och finns, tillsammans med erbjudandehandlingen och anmälningssedel, tillgänglig på Kraftringens webbplats www.kraftringen.se/Om-Kraftringen/Om-foretaget/erbjudande/, och SEBs webbplats https://sebgroup.com/prospectuses

Tillägget ska läsas tillsammans med erbjudandehandlingen daterad den 4 oktober 2018. För övriga villkor och information om Erbjudandet hänvisas till erbjudandehandlingen.

För ytterligare information angående Erbjudandet hänvisas till:

Sezgin Kadir, VD

Mobil: 070 325 08 15
E-post: Sezgin.Kadir@kraftringen.se

Micke Andersson, CFO

Mobil: 073 917 91 04

E-post: micke.andersson@kraftringen.se

Mattias Brage, press- och PR-ansvarig

Mobil: 073 068 94 58

E-post: mattias.brage@kraftringen.se

Lund den 23 oktober 2018

Kraftringen Energi AB (publ)Styrelsen

_________________________

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2018 kl. 10:40