Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Kraftringen framtidssäkrar elnätet

Fram till 2030 kommer Kraftringen investera 3,5 miljarder kronor för att bygga ut och framtidssäkra elnätet.

- Med en fördubblad elanvändning till 2040 och en ökad elektrifiering av vårt samhälle så krävs det omfattande investeringar i hela vårt elnät, säger Erik Häggsgård chef för teknik och planering på Kraftringen.

Samhället förändras, fossila bränslen fasas ut och ersätts av ren el. Antalet elbilar kommer att mångdubblas inom ett antal år, vilket också innebär att fler kommer att ladda hemifrån. Det riktigt stora är dock elektrifieringen av industri och transporter där eldrift kommer att ersätta fossila bränslen.

- Förutsättningarna ser olika ut beroende på vilken ort det gäller. Vi kommer bland annat byta ut kabelskåp, förstärka nätet, bygga nya nätstationer, installera ljusbågsvakter och vädersäkra ytterligare delar av elnätet, fortsätter Erik Häggsgård.

- Nu fortsätter vi vårt arbete med att utveckla och framtidssäkra elnätet för alla våra kunder. Omställningen som vi står inför kräver rejäla investeringar och vår uppgift är att se till att fylla det behovet, avslutar Åsa Svensson affärsområdeschef för nät på Kraftringen.

Fakta:

  • Kraftringen gräver ner och vädersäkrar drygt 15 mil ledning varje år
  • Kraftringen inspekterar elnät med hjälp av helikopter för att hitta eventuella fel
  •  Röjer ledningsgator med hänsyn till djur- och växtliv.
  • Totalt har Kraftringen cirka 9 100 km ledning, 2 500 stationer och 29 000 stolpar som ska underhållas. Vilka investeringar som behöver göras och i vilken ordning styrs via långtidsplaner framtagna genom bland annat risk- och sårbarhetsanalyser.
  • Läs mer om Kraftringens elnätsinvesteringar här: https://www.kraftringen.se/pri...
Kraftringen framtidssäkrar elnätet