Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

FN:s Global Compact

I april 2015 tog vi steget att ansluta oss till FN:s Global Compact. Det innebär att vi har förbundit oss att efterleva tio principer kopplat till mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption, samt att årligen rapportera vår utveckling inom områdena till FN i en så kallad Communication on Progress.

Att underteckna Global Compact var ett naturligt steg för oss att ta, eftersom vi redan integrerat dess tio principer i vårt hållbarhetsarbete och i våra uppförandekoder för medarbetare, leverantörer och samarbetspartners.

FN:s Global Compact är en frivillig sammanslutning som uppmanar företag och organisationer världen över att ta sitt ansvar genom att följa de tio principerna. Idag är fler än 9 000 företag och organisationer i över 163 länder anslutna. Läs mer om Global Compact.

Global Compact Logotype

FN:s Global Compacts tio principer

Mänskliga rättigheter

Princip 1

Företagen ombeds att stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter inom den sfär som de kan påverka; och

Princip 2

Försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.

Arbetsvillkor

Princip 3

Företagen ombeds att upprätthålla ("uphold") föreningsfrihet och ett faktiskt ("effective") erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar;

Princip 4

avskaffande av alla former av tvångsarbete;

Princip 5

faktiskt ("effective") avskaffande av barnarbete; och

Princip 6

avskaffandet av diskriminering vid anställning och yrkesutövning.

Miljö

Princip 7

Företag ombeds att stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker;

Princip 8

ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande; och

Princip 9

uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.

Korruption

Princip 10

Företag bör motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning