Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

17 mål som ska förändra världen

Vi arbetar aktivt med flera av målområdena i FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Med de globala målen vill FN avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor samt lösa klimatkrisen. Målen togs fram 2015 av FN:s medlemsländer och ska vara uppfyllda år 2030. Här hittar du FN:s samtliga mål och hur vi arbetar för att uppfylla dem.

Fossilbränslefri energiproduktion

Från och med april 2018 är all vår produktion av el, fjärrvärme och fjärrkyla fossilbränslefri. Det innebär att vi har fasat ut torv och naturgas som bränsle och avvecklat anläggningar där produktionen sker med fossilt bränsle. Målet var att bli fossilbränslefria till 2020, men tack vare framtidsfokuserade investeringar och ett intensivt arbete nådde vi fram redan två år tidigare. Vi nöjer oss inte med att enbart se till vilka bränslen som anses hållbara idag utan finansierar även en doktorand vars studier fokuserar på framtidens hållbara bränslen. Vi arbetar också med hållbara transporter av bränslen till våra anläggningar.

Ikoner från FN:s globala mål 7, 13 och 15

Effektivare energianvändning

Hållbar energikonsumtion är en viktig fråga för Kraftringen, både vad gäller vår egen och våra kunders energianvändning. Vi erbjuder energieffektiviseringstjänster, energikartläggningar och analyser till företagskunder. Våra privatkunder får gratis energirådgivning.

Ikoner från FN:s globala mål 9, 12 och 13

Hållbar stadsutveckling

Vi arbetar med hållbar stadsutveckling, både vad gäller utveckling av nya stadsdelar samt vid förändringar, ombyggnation och renoveringar i befintliga bestånd. På Brunnshög, en ny stadsdel som växer fram i nordöstra Lund, utvecklar Kraftringen koncept för energi, mobilitet och belysning. Genom att energiåtervinna värme från forskningsanläggningen MAX IV i Lund bidrar vi till en cirkulär ekonomi – där restvärme från anläggningen värmer upp fastigheter anslutna till vårt fjärrvärmenät.

Kraftringen är med i det EU-finansierade projektet Cityfied som arbetar för att rusta upp och energieffektivisera 70-talsområdet Linero i Lund. I projektet står även social hållbarhet i fokus – det är av extra stor vikt att insatserna är kostnadseffektiva och inte driver omfattande hyreshöjningar. De boende ska fortfarande ha råd att bo kvar.

Ikoner från FN:s globala mål 7, 11 och 12

Ljus i offentliga miljöer

Kraftringens entreprenadverksamhet bidrar till en tryggare utemiljö med sina 100 000 ljuspunkter runt om i södra Sverige. Vid ridhuset på Klagshamns udde i Malmö har Kraftringen installerat en ljusanläggning som är specialdesignad för att nattaktiva djur, som fladdermöss, grodor och fåglar inte ska bli störda av ljuset.

Ikoner från FN:s globala mål 11 och 15

Klimatanpassningar och investeringar i elnätet

Allt mildare vintrar, med ökad nederbörd och mindre eller ingen tjäle alls i marken, gör att skogen förlorar mycket av sin stormfasthet. I takt med klimatförändringarna ökar därför skogens utsatthet för stormar, vilket leder till stormfällda träd över elledningarna. Kraftringen investerar därför ungefär en kvarts miljard kronor om året för att vädersäkra vårt elnät.

Ikoner från FN:s globala mål 7, 13 och 15

Inkluderande samhälle och arbetsplatser

Kraftringen har tillsammans med medarbetaren Basel Taleb från Syrien lanserat en svensk-engelsk-arabisk energiparlör med ord och begrepp som används inom energibranschen. Parlören ska underlätta introduktion av nyanlända energiexperter på den svenska arbetsmarknaden.

Ikoner från FN:s globala mål 3,5,10 och11

FN:s globala mål genomsyrar vår verksamhet

Med utgångspunkt i vår vision Energi för framtida generationer arbetar vi dagligen för att skapa energi för ett hållbart samhälle. 

Så arbetar vi med de Globala målen

play ikon

Därför fokuserar vi på hållbarhetsmålen

play ikon
Vill du veta mer om hur vi arbetar med FN:s globala mål?

Hej! Det är jag Sara Kralmark som är hållbarhetsstrateg på Kraftringen. Kontakta mig gärna!