Stäng stäng ikon

Nu är det kris

KRIS DESKTOP. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

KRIS MOBIL. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Läs mer om detta pil höger
Stäng stäng ikon

Störningar i elnätet

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Aliquam et velit dapibus, mattis lectus condimentum, dapibus metus. Pellentesque eu elit lectus.

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Aliquam et velit dapibus, mattis lectus condimentum, dapibus metus. Pellentesque eu elit lectus.

Läs mer

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Så arbetar vi med hållbarhet

Ansvarstagande och långsiktig hållbarhet är en integrerad del av Kraftringens affärsstrategi och verksamhetsstyrning. Det ska genomsyra allt vi gör, från styrelse till leverantörer och från första idé till färdig produkt.

Följande är särskilt viktigt för att styra vårt hållbarhetsarbete:

• Affärsplan
• Uppförandekod
• Riskhantering
• Ansvar i leverantörskedjan
• Utbildningar
• Hållbarhetsredovisning
• Intressentdialog

Genom att integrera hållbarhetsaspekterna i affärsplanen, och med ett systematiskt förbättringsarbete vill vi på Kraftringen visa att vi tar hållbarhet på allvar. Om vi kan skapa medvetenhet inom vår egen organisation, har vi större möjlighet att skapa produkter, tjänster och koncept som är i samklang med samhällets strävan.

Etisk styrning

En hållbar styrning med god etik

Kraftringens ambition är att skapa förtroende genom en god affärsetik och transparens i bolaget. Det stärker relationerna med våra kunder, samarbetspartners och övriga intressenter, och gör organisationen mer attraktiv för nya medarbetare. 2014 togs en ny övergripande styrmodell fram och samtliga styrande dokument sågs över. Inom ramen för hållbarhetsarbetet finns en ny uppförandekod samt följande policyer: arbetsmiljöpolicy, jämställdhets- och mångfaldspolicy samt miljöpolicy.

Vi har dessutom en uppförandekod som bland annat baseras på de tio principer för företagsansvar som återfinns i FN:s Global Compact, vilket vi är ansluten till sedan april 2015.

Intressentdialog

Öppen dialog med andra aktörer

Omvärldens förväntningar på Kraftringen som en samhällsengagerad aktör blir allt tydligare. Som kommunägt energibolag har vi en både given och viktig roll i samhällsutvecklingen – inte minst vad gäller hållbarhetsfrågor. Dessutom ska vi vara drivande i omställningen till förnybara energikällor och arbeta brett med energieffektivisering. För att lyckas med detta för vi dialoger och har samarbeten med andra aktörer, såsom kunder, samarbetspartners, myndigheter, högskolor, kommuninvånare och medarbetare.

Genom till exempel samverkansmöten, kundevent och intressentdialoger om hållbarhet pratar vi med kunder och andra aktörer kring frågor som kan handla om allt från vår roll i samhället, leveranssäkerhet, energieffektivisering och långsiktiga affärsrelationer. Vi får genom dessa aktiviteter viktig information och kunskap som är en viktig del i vår verksamhetsutveckling.