Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Våra hållbarhetsrapporter

Sedan 2011 redovisar Kraftringen sitt hållbarhetsarbete i årliga hållbarhetsrapporter. Syftet är att redovisa koncernens ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan. Genom att mäta, presentera och ta ansvar för vad organisationen uppnått i vårt hållbarhetsarbete, vill vi visa på hög transparens gentemot Kraftringens uppdragsgivare, kunder och samarbetspartners samt övriga intressenter.

För att du som intressent ska ha så aktuell information som möjligt redovisar vi numera allt i ”realtid” där uppdateringar sker löpande under året. Följande sidhänvisning hjälper dig att lätt hitta rätt inom de olika hållbarhetsområdena. Självklart finns det även en sammanfattande rapport för det gångna året.

På vår webbplats rapporterar vi, i enlighet med Årsredovisningslagen, om

  • hur vi styr och förbättrar verksamheten
  • våra betydande hållbarhetsrisker, och hur vi hanterar dem
  • viktiga nyckeltal kopplade till miljö, arbetsmiljö och mänskliga rättigheter
  • vårt arbete mot korruption
  • hur vi kommunicerar kring vårt hållbarhetsarbete.

Tidigare hållbarhetsrapporter hittar du här nedan. Hållbarhetsrapporten 2017 är upprättad enligt GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards). Hållbarhetsrapporten är granskad och bestyrkt av Ernst & Young AB.