Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Leverantörer

Kraftringen har runt 2 000 leverantörer och vi ställer krav på att de lever upp till de hållbarhetsmål som vi själva satt upp.

Vi utvärderar och kontrollerar regelbundet våra leverantörer för att upptäcka oetiska affärsmetoder. Vi förväntar oss också att de delar våra affärsetiska värderingar. Vid upphandlingar ställer vi krav på miljö, arbetsmiljö och säkerhet och kräver att våra leverantörer godkänner våra uppföranderegler för leverantörer. En förkortad version av uppföranderegler för leverantörer finns här: Uppföranderegler för leverantörer.

Vi arbetar bland annat med FN:s globala mål nr 7, Hållbar energi för alla, genom att ställa hållbarhetskrav i leverantörsavtalen för bränsleleveranser till våra anläggningar och att följa upp hur leverantörerna lever upp till kraven.

Läs mer om hur Kraftringen arbetar med upphandling

Mer information för dig som är eller vill bli leverantör