Stäng stäng ikon

Nu är det kris

KRIS DESKTOP. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

KRIS MOBIL. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Läs mer om detta pil höger
Stäng stäng ikon

Störningar i elnätet

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Aliquam et velit dapibus, mattis lectus condimentum, dapibus metus. Pellentesque eu elit lectus.

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Aliquam et velit dapibus, mattis lectus condimentum, dapibus metus. Pellentesque eu elit lectus.

Läs mer

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Arbetsmiljöpolicy

En säker, hälsosam och motiverande arbetsmiljö är ett viktigt strategiskt område för Kraftringen. Målsättningen med Kraftringens arbetsmiljöarbete är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare.

Denna möjliggörs med en tydlig struktur i det systematiska arbetsmiljöarbetet och en lärande säkerhetskultur. Med förebyggande arbetsmiljöarbete skapas goda affärer och trovärdighet för vårt arbete att leda utvecklingen av det hållbara samhället.

Vi gör detta genom att:

  • Affärsresultaten aldrig prioriteras på bekostnad av någons säkerhet; medarbetare, entreprenör eller tredje man.
  • Stor vikt läggs på det förebyggande arbetsmiljöarbetet, vilket sker i nära samarbete mellan ledning, medarbetare, skyddsorganisation och företagshälsovård. Det förebyggande arbetsmiljöarbetet omfattar såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön.
  • Ansvaret återfinns i linjeorganisationen och varje chef driver det löpande systematiska arbetsmiljöarbetet, integrerar arbetet i vardagen och uppmuntrar till en lärande säkerhetskultur.
  • Varje medarbetare ges förutsättningar att känna till verksamhetens mål och vision, förstå sin roll och betydelsen av det egna arbetet, påverka sin egen arbetssituation och utveckla sin kompetens.
  • Samtliga organisatoriska enheter formulerar arbetsmiljömål för förbättringsarbetet utifrån den egna verksamhetens behov och utifrån Kraftringens övergripande arbetsmiljömål och policy.
  • Lagstiftning och partsöverenskommelser är minimikrav. Det är Kraftringens strävan att upprätthålla en högre nivå än detta.

Vi skapar en säker och hälsosam kultur när vi efterlever vår värdegrund Mod, Ansvar och Engagemang och agerar utifrån tre gyllene regler:

  • Vi avbryter arbete som utgör fara.
  • Vi tar personligt ansvar för vår egen och varandras arbetsmiljö, hälsa och säkerhet.
  • Vi lär oss av våra tillbud och misstag.

Lund 2014-12-04
VD Sylvia Michel