Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Kvalitets- och miljöpolicy

Kvalitets- och miljöpolicyn lägger grunden för våra verksamhetsmål utifrån våra fyra framgångsfaktorer i vår målbild Kraftringen 2025:

 • Attraktiv arbetsplats
 • Varumärke & kundvärde
 • Innovationskraft
 • Hållbart företag

Vi skapar energi för framtida generationer genom att:

 • utgå från intressenters krav och önskemål i vår utveckling av hållbara produkter, tjänster och verksamhet.
 • våra produkter och tjänster uppfyller, eller överträffar, kundernas krav och förväntningar.
 • bygga goda relationer och kommunicera effektivt, såväl internt som externt.
 • hjälpa kunder och samarbetspartners i deras hållbarhetsarbete.
 • samverka med olika aktörer för att kunna tillvarata restflöden i samhället, uppnå en högre energieffektivitet, påskynda omställningen till förnybara energikällor och värna den biologiska mångfalden.
 • beakta miljöaspekterna i våra processer, bl a genom att förebygga föroreningar. Störst fokus läggs vid att uppnå en fossilbränslefri och energieffektiv värdekedja.
 • arbeta systematiskt med ständiga förbättringar samt följa bindande krav.

Arbetet utförs hållbart och säkert av våra kompetenta medarbetare utifrån vår värdegrund; mod, ansvar och engagemang.