Stäng stäng ikon

Nu är det kris

KRIS DESKTOP. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

KRIS MOBIL. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Läs mer om detta pil höger
Stäng stäng ikon

Störningar i elnätet

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Aliquam et velit dapibus, mattis lectus condimentum, dapibus metus. Pellentesque eu elit lectus.

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Aliquam et velit dapibus, mattis lectus condimentum, dapibus metus. Pellentesque eu elit lectus.

Läs mer

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Miljöpolicy

Kraftringens affärsidé lyder: ”Tillsammans med våra medvetna kunder och samarbetspartners skapar vi energi som leder utvecklingen av det hållbara samhället”.

Affärsidén medför att Kraftringen aktivt tillvaratar möjligheter att erbjuda hållbara lösningar samtidigt som miljöaspekter hanteras i syfte att bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet.

För Kraftringen betyder det att:

  • Kraftringens intressenters krav och önskemål på såväl produkter och tjänster som verksamhet bemöts och hanteras löpande genom aktiva dialoger.
  • Kunder och samarbetspartners ska erbjudas stöd i sitt eget miljöarbete, till exempel genom energieffektivisering och omställning till förnybara energikällor med syfte att uppfylla deras behov med minsta möjliga miljöpåverkan.
  • Samverkansmöjligheter ska sökas med olika aktörer för att kunna tillvarata restflöden i samhället, uppnå en högre energieffektivitet, påskynda omställningen till förnybara energikällor och värna den biologiska mångfalden.
  • Kraftringens medarbetare ska ha hög kompetens och engagemang i miljöfrågor vilket även gynnar Kraftringens intressenters miljöarbete och samhället i stort.
  • Miljöaspekterna beaktas i hela vår värdekedja, från inköp av produkter och tjänster till hantering av avfall. Störst fokus läggs vid att uppnå en fossilbränslefri och energieffektiv värdekedja.

Kraftringen är miljöcertifierat, vilket driver och säkerställer att ständiga förbättringar sker i miljöarbetet med lagens krav som basnivå.

Lund 2018-09-03
VD Sezgin Kadir