Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Miljövärden till din hållbarhetsredovisning

I tabellerna nedan finns miljönyckeltal för fjärrvärme, fjärrkyla och gas. Nyckeltalen efterfrågas av våra intressenter som underlag för deras hållbarhets- eller miljöredovisning samt för att de ska kunna göra medvetna val.

Miljönyckeltalen uppdateras årligen i slutet av januari.

Fjärrvärme  

Miljönyckeltal per fjärrvärmenät 2021
  Direkta koldioxidutsläpp (kg/producerad MWh värme) Andel förnybar, återvunnen värme (%) Klimatpåverkan (kg CO2e/ levererad MWh) Primär-energifaktor 
Eslöv, Lomma, Lund 0,30* 99,9* 10,0 0,06
Bjärred 0 100 18,6 0,24
Genarp 0 100 20,0 0,06
S Sandby 0 100 14,2 0,19
Klippan 0 100 13,5 0,05
Ljungbyhed 0 100 23,4 0,18
Östra Ljungby 0 100 23,0 0,15

*Användning av delvis fossil olja för uppstart av pannor samt liten andel fossilt bränsle i importerad värme.

Bränslemix för fjärrvärme i Eslöv, Lomma, Lund 2021

Ingående bränsle/Energikälla GWh
Sekundära trädbränslen 229
Bioolja 94

Värmepumpar (geotermiskt vatten,
värme från avloppsvatten, värme från
fjärrkylaproduktion, värme från akvifär)

110
El till värmepumpar 50
Spillvärme från industri samt rökgaskondensering 123
Returträ 180
Köpt värme (flis- och halmbaserad) 25
Pellets 0
Biogas 13
Export - ledning Landskrona-Helsingborg 7
Import - ledning Landskrona-Helsingborg 144

Bränslemix för fjärrvärme i S Sandby 2021

Ingående bränsle/Energikälla GWh
Biogas 1,6

Bränslemix för fjärrvärme i Bjärred 2021

Ingående bränsle/Energikälla GWh
Biogas 15,5

Bränslemix för fjärrvärme i Genarp 2021

Ingående bränsle/Energikälla GWh
Köpt värme (halmbaserad) 6,6

Bränslemix för fjärrvärme i Klippan 2021

Ingående bränsle/Energikälla GWh
Bioolja 3,8
Biogas 2,4
Skogsflis 44,7
Rökgaskondensering 3,50

Bränslemix för fjärrvärme i Ljungbyhed 2021

Ingående bränsle/Energikälla GWh
Biogas 3,1
Briketter 14,8
Elpanna 0,5

Bränslemix för fjärrvärme i Östra Ljungby 2021

Ingående bränsle/Energikälla GWh
Bioolja 0,2
Pellets 3,5

Fjärrkyla

Miljönyckeltal för fjärrkyla 2021
 

Direkta koldioxidutsläpp
(kg/producerad MWh kyla)

Andel förnybar kyla (%) Klimatpåverkan (kg CO2e/ levererad MWh kyla) Primär-energifaktor
Fjärrkyla 0 100 2,75 0,09

Gas

Miljönyckeltal för gas 2021
  Direkta koldioxidutsläpp
(kg/MWh)
Andel förnybar (%) Klimatpåverkan (kg CO2e/ MWh) Primärenergifaktor
Naturgas 205 0 247 1,09
Biogas
(uppvärmning)
0 100 64,6 0,48
Biogas
(fordonsgas)
0 100 64,5 0,48