Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Våra bränslen och deras ursprung

Kraftringen producerar årligen ca 1 TWh fjärrvärme i våra fjärrvärmenät i Lund, Lomma, Eslöv, Dalby, Bjärred, Genarp, S. Sandby, Klippan, Ljungbyhed och Östra Ljungby. Redan i början på 1960-talet började vi erbjuda fjärrvärme som en praktisk, tyst och underhållsfri uppvärmningsform som har betydligt lägre klimatpåverkan än de små oljepannor och liknande som den ersatte.

Sedan dess har vi hela tiden jobbat hårt för att ytterligare minska vår påverkan på miljön. Ett arbete som ledde till att vi sedan 2018 inte använder fossila bränslen i vår produktion.

Våra bränslen i dag består mestadels av restprodukter från bygg- och skogsindustrin, biogas och bioolja. I tabellerna nedan finner du fördelningen av de olika råvarornas ursprung. Mer information finner du i vår hållbarhetsredovisning.

Fjärrvärmeproduktion 2021, fördelat på bränsleslag

Bränsleslag Mängd (MWh)
Flis 650 974
Värmepump 134 536
Samarb. Lkr/Hbg 1 122 920
Bioolja 85 602
Övrig inköpt värme 2 63 781
Biogas 32 347
Briketter 13 127
Elpanna 480

1. Vårt fjärrvärmenät ansluter till det nät som ansluter Landskrona med Helsingborgs fjärrvärmenät. Angiven siffra är nettoflödet för året. Under 2021 exporterades 22 176 MWh och 145 096 MWh importerades till Kraftringens nät
2. Exempelvis återvunnen värme från Nordic Sugar och MAX IV-laboratoriet

Fördelning av bränsleslag

Här visar vi fördelningen av de olika bränsleslagen samt deras ursprungsland.

Råvara Ursprungsland Andel
El Sverige 100 %
RT-flis (57 % av total flis) Sverige 69 %
Norge 15 %
Danmark 13 %
Tyskland 3 %
Skogsflis (43 % av total flis) Sverige 100 %
Pellets Sverige 100 %
Briketter Sverige 100 %
Biogas Danmark 100 %
Bioolja Sverige 74 %
Nederländerna 26 %
Återvunnen värme (inköpt) Sverige 100 %

Elproduktion

Kraftringens elproduktion sker till största delen på det biobränsleeldade kraftvärmeverket i Örtofta. Bränslet där och den mindre anläggningen Återbruket i Lomma är i båda fallen flis.

Produktionsställe Mängd (MWh)
Örtoftaverket 176 078
Vindkraft 5 760
Återbruket, Lomma 9 000
Reservkraft (diesel) 0

Kylaproduktion

Kraftringen har två fjärrkylanät i Lund med sammanlagt fem produktionsanläggningar.

Produktionsställe Mängd (MWh)
AKM 14 950
MAX IV 17 479
TKA 7 397
VPS 1
VPÅ 27 736