Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Examensarbeten på Kraftringen

Vill du göra ditt examensarbete hos oss? Vi tar emot ex-jobbare inom flera olika områden. Här kan du inspireras av några förslag på möjliga exjobb men också se några av de arbeten som redan har genomförts.

Lämna en intresseanmälan för exjobb.

Tidigare genomförda ex-jobb på Kraftringen

Kraftringen-appen 2.0

Program: Medicin och teknik

Uppdrag: Utvärdera Kraftringens befintliga app samt Mitt Kraftringen och lämna ett förslag på hur en ny app till våra privatkunder skulle kunna se ut för att underlätta kundkommunikation.

Värmedrivna vitvaror

Program: Ekosystemteknik

Uppdrag: Skulle man kunna använda fjärrvärme till värmedrivna vitvaror i stadsdelen Brunnshög i Lund? Området kommer ha ett överskott på värme (från MAX IV och ESS) men underskott på lokalt producerad el. Då kommunen planerar att Brunnshög ska vara självförsörjande på energi var detta en intressant teknisk lösning.

Legionellaproblematik i tappvarmvattensystem

Program: Ekosystemteknik

Uppdrag: Identifiera och analysera den problematik som uppstår när man sänker temperaturen i fjärrvärmenätet och därmed kan öka risken för att legionellabakterier kan få fäste i tappvarmvattensystemet. En temperatursänkning skulle medföra stora energibesparingar.

Solel på Solbjer

Program: Teknisk Fysik

Uppdrag: Tekniskt och kommersiellt perspektiv på möjligheter för solceller på första byggetappen av Brunnshög. Olika förslag togs fram i samarbetet med kommunen och de tilltänkta byggherrarna.

Eleffektbehov i Lund

Program: Maskinteknik

Uppdrag: Analysera eleffektbehovet och eventuella flaskhalsar i Lunds elnät. Vilken dag hade störst effektbelastning? Går det att koppla effektbelastningen till utomhustemperaturen? Vad kan man isåfall göra åt det?

Händer som håller träflis