Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Årsstämma

Varje år håller vi en årsstämma. På denna sida samlar vi all information kring denna – till exempel dagordning och protokoll från vår senaste årsstämma.

Årsstämman äger rum tisdagen den 26 april 2022, kl 10.00 i Lund.

Valberedning

Ägarna utser, genom respektive kommunstyrelse, representanter till ett ägarforum. Ägarforumet har bland annat att fullgöra de åtagande som enligt Svensk Kods regler åligger en valberedning. Tillsättning av styrelse i Kraftringen regleras i aktieägaravtalet. Ägarna utser ombud som på års- och bolagsstämma röstar efter instruktion från respektive kommunstyrelse, som i sin tur fått denna uppgift delegerad från kommunfullmäktige.

Revisorer

Årsstämman har, för perioden intill utgången av nästkommande årsstämma, valt revisionsbolaget Ernst & Young AB, med Peter Gunnarsson som huvudansvarig revisor och Henrik Rosengren som revisor.

Läs om Kraftringens bolagsordning här