Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Vi är med och skapar framtiden

Tillsammans med andra aktörer investerar vi i innovativa framtidsprojekt.

Se hur vi bygger Brunnshög pil höger

En viktig del av vårt uppdrag är att skapa energi för framtida generationer. Det gör vi genom att engagera oss i en mängd olika sammanhang och projekt, lokala och internationella. Några spännande exempel är hållbart stadsbyggande, teknikutveckling, forskning och olika projekt för barn och ungdomar. 

Vad är det som händer på Brunnshögsområdet?

Brunnshög är den nya, innovativa, stadsdelen som växer fram i nordöstra Lund. När området är fullt utbyggt kommer omkring 40 000 människor att bo och vara sysselsatta här. Det bubblar på Brunnshög och vi på Kraftringen är med och utvecklar koncept för bland annat innovativ energi, mobilitet och belysning. 

Se vad vi gör på Brunnshög pil höger

Brunnshög – framtidens stad växer fram

En integrerad och innovativ miljö – som värms upp av restvärme från forskningen

Hör mer om framtidens stad pil höger pil höger

Värme från MAX IV och ESS

Se hur forskningen ska värma staden.

Läs mer pil höger pil höger

Science Village Scandinavia

Området mellan MAX IV och ESS – en framtida grön stadsdel med fokus på forskning och förnybar energi.

Läs mer pil höger pil höger

COOL DH

Världens största lågtempererade fjärrvärmenät.

Läs mer pil höger pil höger

Jakten på framtidens energi

Det finns mycket energi och skaparkraft ute i samhället. Här är några av våra projekt som inkluderar allt från teknikutveckling till att locka unga att intressera sig för naturkunskap och energifrågor.

Spänningssökarna

Tävlingen för nyskapande elever i årskurs 9 i Lund, Eslöv, Hörby och Lomma.

Läs mer pil höger pil höger

Kraftringen ❤ Akademin

Vi samarbetar med Lunds universitet och Lunds Tekniska Högskola (LTH).

Läs mer pil höger pil höger

Världens kraft

Visste du att vi medverkar i en mängd olika innovationsprojekt?

Läs mer pil höger pil höger

Innovationsprojekt i samarbete över gränserna

Vi samverkar med akademi, näringsliv och kommuner och är aktiva i ett antal olika EU-projekt. Fokus ligger till stor del på innovationssatsningar kopplade till hållbar stadsutveckling. Ett exempel är vårt engagemang i CITyFIED-projektet där vi deltar tillsammans med fyra andra europeiska städer i Spanien, Turkiet, Belgien och Tyskland.

Unik elväg testas

Utvecklingsföretaget Elonroad och LTH testar en lösning för ny elväg. Snart blir det möjligt för elfordon att ladda batterierna under färden

Framtidens elvägar pil höger pil höger

Smart Cities Accelerator

Smart styrning av fjärrvärme – för en hållbar framtid.

Läs mer pil höger pil höger

Smarta offentliga miljöer

Följ utvecklingen av den smarta och uppkopplade staden.

Läs mer pil höger pil höger

CITyFiED

Häng med när 70-talsområdet Linero ska rustas upp och energieffektiviseras.

Läs mer pil höger pil höger