Stäng stäng ikon

Nu är det kris

KRIS DESKTOP. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

KRIS MOBIL. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Läs mer om detta pil höger
Stäng stäng ikon

Störningar i elnätet

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Aliquam et velit dapibus, mattis lectus condimentum, dapibus metus. Pellentesque eu elit lectus.

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Aliquam et velit dapibus, mattis lectus condimentum, dapibus metus. Pellentesque eu elit lectus.

Läs mer

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

CITyFiED

CITyFiED är ett EU-finansierat projekt som Kraftringen deltar i tillsammans med Lunds kommun, Lunds Kommuns Fastighetsbolag (LKF) och Svenska Miljöinstitutet, IVL. Förkortningen CITyFiED står för RepliCable and InnovaTive Future Efficient Districts and cities.

Syfte

Flera svenska och europeiska bostadsområden har ett stort behov av renovering och energieffektivisering. I projektet CITyFiED utvecklas strategier för att med innovativ teknik och nya metoder omvandla stadsdelar med högt energibehov till framtidens smarta städer.

Mål

I Lund innebär CITyFiED att 70-talsområdet Linero ska rustas upp och energieffektiviseras. Genom ett antal åtgärder är målet att området ska bli så energisnålt som möjligt:

  • Minskad elanvändningen i hemmet – Genom visualisering av elanvändningen i en hemapplikation kan boende i Linero följa och minska sin energianvändning och sina kostnader.
  • Smart och fossilbränslefri fjärrvärme – Med ny reglerteknik och effektivare värmeväxlare minskar energiförbrukningen. Dessutom bidrar Kraftringen med fossilbränslefria energileveranser. Kraftringens uppnådde 2020 års hållbarhetsmål, om helt fossilfri produktion av värme och el, redan 2018.
  • Lokal produktion av förnybar energi – De fastigheter som har ett större energibehov utrustas med solceller.
  • Minskade koldioxidutsläpp – Snabbladdare för elfordon installeras på området.
  • Energireduktion – Genom byte av fasad och fönster ska fastigheternas energianvändning reduceras. 

Kraftringens roll

Kraftringen bidrar både till att minska områdets energiförbrukning och att genom lokal energiproduktion och hållbara energileveranser minimera den miljöbelastning som återstående energianvändning bidrar till. Läs mer om CITyFiED-projektet i vår folder.

Om CITyFiED

CITyFiED samordnas av den spanska stiftelsen CARTIF. Det är för närvarande fem europeiska städer i Spanien, Turkiet, Belgien, Tyskland och Sverige som deltar.

50 städer i Europa följer projektet för att dra nytta av och återanvända CITyFiED-lösningar. Projektet ska sprida erfarenheter och kunskap till yrkesmän, akademi och allmänhet, för att säkerställa en allt mer hållbar stadsutveckling.

Finansiering och tidsram

Den totala projektbudgeten för CITyFiED-projektet är cirka 49 miljoner euro, och av detta finansieras cirka 27 miljoner euro genom EU-bidrag. Projektet startade i april 2014 och pågår fram till 2019.